Galera™

Ukrudtsmiddel

Galera™ bekæmper effektivt kamille og burresnerre i vinterraps om foråret.

 

Bemærk! Galera må opbevares og anvendes indtil 1. april 2024. 


Mere om produktet

Anvendelse

Galera™ er det eneste ukrudtsmiddel i vinterraps, der effektivt bekæmper både kamille og burresnerre – og i vårraps desuden hvidmelet gåsefod. Samtidig har Galera også en god effekt på tidsler, svinemælk og kornblomst.

Galera skal anvendes tidligt, hvilket er muligt, da Galera er effektiv allerede ved 8°C. Derfor kan sprøjtningen starte væsentligt tidligere end tilfældet er for MatrigonTM 72SG.

Galera er i vinterraps godkendt i vækststadie 30-50 og i vårraps i vækststadie 12-14.

For at sikre den ønskede effekt på burresnerre og hvidmelet gåsefod skal Galera anvendes sammen med et additiv f.eks. PG26N.


Afgrøder

Raps

Raps, vinter (Brassica napus ssp. napus)

Raps, vår (Brassica napus ssp. napus)

Anbefalinger

Galera 0,3 l/ha
Ukrudtsarter Effekt Ukrudtsarter Effekt
Kamille >90% Kornblomst >90%
Burresnerre >90% Agertidsel >90%
Mælde >90% Svinemælk >90%