16/03/2023

Biostimulanten BlueN™ må også anvendes i økologisk landbrug

Something went wrong. Please try again later...

BlueN er en biostmulant, som efter udsprøjtning gør det muligt for afgrøderne at optage luftens frie kvælstof og udnytte det. BlueN består af den naturligt forekommende methylobakterie, der efter usprøjtning optages i planten. Inde i planten opformeres bakterien, følger med ud i de nye blade og muliggør optagelse af kvælstof fra luften. BlueN lanceres i 2023 i Danmark og kan købes ved grovvareselskaberne.

Corteva Agriscience har oplevet en stor interesse for BlueN fra både konventionelle og økologiske landbrug. Muligheden for at drage nytte af det frie kvælstof, som udgør 78% af atmosfærisk luft, har vakt interesse i landbruget, som konstant eftersøger nye innovative måder at optimere dyrkningsbetingelserne.

Muligheden for anvendelse i økologisk landbrug er blevet efterspurgt adskillige gange. Det er også muligt for økologiske landbrug at anvende BlueN. Det er bekræftet af Ecocert, at BlueN opfylder kravene i EU forordningen 2018/848 og kan anvendes på økologiske landbrug. 

Corteva Agriscience har fokus på biostimulanter

Corteva Agriscience er førende indenfor biostimulanter på verdenplan. Corteva har fokus på anvendelsen af biostimulanter, som er støt stigende og bidrager til øget produktivitet og værdi i landbruget. BlueN er den første biostmulant fra Corteva i Danmark. Corteva supplerer med flere biostimulanter i nær fremtid. Cortevas fokus på biostimulanter er med samme seriøsitet, som i dag kendes fra plantebeskyttelse og udsæd.

BlueN graph.png
BlueN anvendelse i majs ved udsprøjtning i vækststadie 14.Methylobakterierne fordeler sig efterfølgende i planten og følger med i plantens nytilvækst.
BlueN graph.png
BlueN anvendelse i majs ved udsprøjtning i vækststadie 14.Methylobakterierne fordeler sig efterfølgende i planten og følger med i plantens nytilvækst.

Fakta om BlueN

  • BlueN er en biostimulant bestående af den naturligt forekommende methylobakterie.
  • BlueN gør det muligt for planterne at udnytte luftens frie kvælstof som supplerende kvælstofkilde.
  • BlueN udsprøjtes med marksprøjte og det anbefales at anvende 333 g/ha opblandet i vand.
  • BlueN har i afprøvning under nordiske forhold givet et udbytteløft i hovedparten af afprøvningerne og er testet i vinterhvede, vårhvede, havre, majs og vinterraps.
  • BlueN kan anvendes på både konventionelle og økologiske landbrug.
  • BlueN lanceres i Danmark i 2023 og kan købes ved grovvareselskaberne.
Hvor får du dit kvælstof fra? – BlueN skaffer det fra luften.
Hvor får du dit kvælstof fra? – BlueN skaffer det fra luften.

Læs mere om BlueN!

Klik her.