Arylex Active

Arylex™ Active

Arylex sælges ikke som rent aktivstof, men indgår i blandinger med andre aktivstoffer.

Arylex™ Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne Zypar, Pixxaro EC, Belkar og Korvetto. Arylex bekæmper en bred vifte af ukrudtsarter og giver en hidtil uset fleksibilitet i ukrudtsbekæmpelsen. Det kan både bruges tidligt og sent, på småt og stort ukrudt samt under alle temperaturforhold mellem 2 og 25˚C.

Unik virkemåde

Arylex hører til den helt nye gruppe Arylpicolinater under de syntetiske auxiner (se figur nedenfor). Arylex adskiller sig fra andre auxindannere, ved at have en bred effekt og ikke at være temperatur afhængig. Auxindannere forebygger og bekæmper resistent ukrudt og giver derfor ikke alene god effekt her og nu, men sikrer også effektiv bekæmpelse på den lange bane.

 

Arylex Active chemical class

Sikker anvendelse

Arylex kan anvendes i en lang række af afgrøder og indgår i Danmark på nuværende tidspunkt i færdig formulerede midler til anvendelse i hvede, rug, triticale, byg samt i raps.

Uovertruffen effekt

Arylex kontrollerer effektivt en lang række af såvel de økonomisk mest betydende ukrudtsarter samt arter der i dag anses for at være vanskeligere at håndtere. Arylex bekæmper bl.a. burresnerre, kornvalmue, hanekro, melde, storkenæb, rød tvetand, jordrøg m.fl.

 

Ukrudstarter Arylex

Moderne fleksibilitet

Anvendelsen af Arylex kan ske både efterår og forår. Selv i et dansk klima hvor temperatur og vejr varierer meget, er Arylex nemt at anvende, da det kan anvendes med sikker effekt allerede fra 2°C.

Eminent frihed

Frihed betyder, at du som bruger har større frihed til tilpasse ukrudtssprøjtningerne til de andre daglige opgaver på bedriften grundet midlernes temperatur-fleksibilitet samt friheden til at etablere alle ønskede afgrøde efter høst af en behandlet afgrøde. Det samme gælder for efterafgrøder.

Hvad kan du forvente dig?

Sikker anvendelse:

  • Bekæmper effektivt en lang række ukrudtsarter
  • Hurtige visuelle symptomer på ukrudt

 

Fleksibilitet:

  • Virker selv under kølige forhold – helt ned til 2°C
  • Kan anvendes såvel tidligt som sent
  • Bekæmper både stort og småt ukrudt
  • Frit afgrødevalg efter høst

Forebygger og bekæmper resistent bredbladet ukrudt

 

Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder om Arylex og dets produkter i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!