Betingelser for brug

Something went wrong. Please try again later...

Revideret 23/8/2019

Velkommen. Corteva Agriscience™ ("Corteva", "Virksomhed", "Vi" eller "Os") tilbyder dig denne hjemmeside under følgende vilkår og betingelser ("Betingelser"). Ved at åbne og benytte ethvert websted med et autoriseret link til disse Betingelser (hver især et "Websted"), registrere en konto eller søge adgang til eller benytte indhold, information, produkter, tjenester, funktioner eller ressourcer, som er tilgængelige eller aktiverede via Webstedet (sammen med Webstedet kaldet "Tjenester"), accepterer du disse Betingelser. Disse Betingelser er juridisk bindende for dig.  Hvis du ikke accepterer disse Betingelser i sin helhed, skal du ikke benytte disse Tjenester.

Revisioner af betingelser for brug

Corteva Agriscience™ kan på ethvert tidspunkt revidere disse Betingelser uden varsel ved at opdatere denne tekst. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter sådanne ændringer betragtes som din accept af sådanne reviderede Betingelser.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Corteva Agriscience™ er optaget af at sikre beskyttelsen af personlige oplysninger.  I det omfang Corteva indsamler personlige oplysninger om dig gennem Tjenesterne, er vores brug af sådanne oplysninger underlagt Cortevas Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på beskyttelse af personlige oplysninger.

Supplerende betingelser og tredjeparters betingelser

Din brug af Tjenesterne er også underlagt alle supplerende betingelser, vilkår og politikker, som vi udgives i forbindelse med de særskilte Tjenester (Supplerende betingelser), som indgår i denne Aftale som en henvisning.  Nogle funktioner og værktøjer, som er tilgængelige via vores Tjenester, leveres af tredjepartsleverandører i henhold til deres egne Betingelser for brug ("Tredjeparters betingelser), som afviger fra vores.  Gennemgå nøje Tredjeparters betingelser inden brugen af sådanne funktioner og værktøjer.  Ved at benytte sådanne tredjeparters funktioner og værktøjer, accepterer du, at din relation til leverandører af tredjepartstjenester er underlagt de gældende Tredjeparters betingelser.

Brugernavne, adgangskoder og konti

Ved registrering af en konto til Tjenesterne ("Konto") erklærer du, at de krævede oplysninger i registreringsformularen, som du angiver, er sande, præcise, aktuelle og fuldstændige ("Registreringsdata"), og at du straks vil opdatere Registreringsdataene, hvis de ændrer sig, eller du opdager, at de er upræcise eller ufuldstændige. Du erklærer, at du ikke er blevet forbudt at bruge Tjenesterne under nogen gældende lovgivning, og at du er ansvarlig for alle de aktiviteter, som forekommer under din Konto. Du accepterer at overvåge din Konto for at forhindre, at mindreårige eller uautoriserede brugere benytter den, og accepterer ikke at dele dit brugernavn eller din adgangskode med andre. Du accepterer derudover straks at underrette Corteva Agriscience™ om enhver uautoriseret brug af din adgangskode og enhver anden form for brud på din Kontos sikkerhed samt at logge af Kontoen efter hvert besøg. Du erklærer, at du ikke vil oprette en Konto under falsk identitet eller et alias, eller hvis du tidligere er blevet forbudt at bruge nogen af Tjenesterne. Du erklærer desuden, at du ikke på noget tidspunkt vil have mere end en Konto til samme Corteva-tjeneste. Corteva Agriscience™ forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at kunne fjerne eller trække et brugernavn tilbage uanset årsagen. Du erkender og accepterer, at du intet ejerskab eller ejendomsrettigheder har til din Konto, og at alle rettigheder i forbindelse med og til din Konto ejes af og tilfalder Corteva Agriscience™.

Begrænsninger for brug

De rettigheder, du tildeles i disse Betingelser, er underlagt følgende begrænsninger: (a) du må ikke licensere, sælge, leje, lease, overføre, tildele, reproducere, distribuere, hoste eller udnytte Tjenesterne eller nogen del af Tjenesterne på anden kommerciel vis; (b) du må ikke præsentere eller bruge nogen præsentationsteknikker til at vise noget varemærke, logo eller nogen Tjenester (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form) tilhørende Corteva; (c) du må ikke bruge nogen metatags eller anden "skjult tekst", som omfatter Cortevas navn eller varemærker; (d) du må ikke ændre, oversætte, tilpasse, flette, fremstille afledte arbejder af, adskille, dekompilere, returkompilere eller foretage reverse engineering af nogen del af Tjenesterne, undtagen i det omfang ovennævnte begrænsninger udtrykkeligt forbydes af gældende lov; (e) du må ikke bruge nogen manuel eller automatisk software, enheder eller andre processer (herunder, men ikke begrænset til "spidere", robotter, "scrapere", "crawlere", avatarer, datamineringsværktøjer el.lign.) til at "scrape" eller downloade data fra Tjenesterne (bortset fra, at vi tildeler operatører af offentlige søgemaskiner midlertidig tilladelse til at bruge "spidere" til at kopiere materialer fra Webstedet udelukkende med det formål og i det omfang, det er nødvendigt for at kunne oprette offentligt tilgængelige og søgbare indekser over materialerne, men ikke cache-hukommelser eller arkiver over sådanne materialer); (f) du må ikke søge adgang til Tjenesterne for at bygge et tilsvarende eller konkurrerende websted, applikation eller tjeneste; (g) undtagen som udtrykkeligt anført heri må ingen den af Tjenesterne kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, opslås eller overføres i nogen form eller på nogen måde; (h) du må ikke fjerne eller ødelægge nogen bemærkninger om ophavsret eller andre ejendomsretlige markeringer angående eller i Tjenesterne; (i) du må ikke forstyrre eller forsøge at forstyrre korrekt funktionalitet af Tjenesterne eller benytte Tjenesterne på nogen måde, som ikke er udtrykkeligt tilladt ifølge disse Betingelser; og (j) du må ikke forsøge at skade vores Tjenester, herunder men ikke begrænset til overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af de tilknyttede sikkerhedsfunktioner, indføring af vira, orme eller lignende skadelig kode i Tjenesterne eller forstyrrelse eller forsøg på at forstyrre Tjenesterne gennem en anden bruger, vært eller netværk, herunder alle former for overbelastning, "flooding," "spamming," "mail bombing" eller "crashing" af Tjenesterne. Enhver uautoriseret brug af Tjenesterne vil ophæve de licenser, der er tildelt af Corteva i henhold til denne Aftale.

Corteva Agriscience™ overvåger ikke rutinemæssigt dine opslag eller andre aktiviteter på Webstedet, men forbeholder sig retten hertil. Hvis Corteva Agriscience™ bliver opmærksom uretmæssigt brug af Webstedet eller dets Tjenester, vil Corteva Agriscience™ reagere på enhver måde, som efter eget skøn vurderes som passende. Du accepterer, at Corteva Agriscience™ har ret til at rapportere enhver handling, der kan betragtes som ulovlig, og modtagne oplysninger om en sådan adfærd til de retshåndhævende myndigheder. Når det kræves, vil vi samarbejde fuldt med de retshåndhævende myndigheder i enhver efterforskning af formodet ulovlig aktivitet på internettet.

Tjenesters tilgængelighed

Corteva Agriscience™ har flere websteder, som udbyder Tjenester til specifikke områder rundt i verden. De Tjenester, der udbydes i én region, kan afvige fra dem i andre regioner som følge af tilgængelighed, lokale og regionale love, lovmæssig status, levering og andre forhold. Corteva Agriscience™ udsteder ingen garantier for eller erklæringer om, at en bruger i én region kan få adgang til Tjenester, der findes i en anden region, og Corteva Agriscience™ kan annullere en brugers ordre eller omdirigere en bruger til Webstedet for den pågældende brugers region, hvis en bruger forsøger at bestille Tjenester, som tilbydes på et Websted i en anden region.

De oplysninger, som Corteva Agriscience™ offentliggør på Webstederne, kan indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til produkter, programmer og tjenester, som ikke annonceres eller udbydes i din region. Sådanne henvisninger betyder ikke, at virksomheden har til hensigt at udbyde sådanne produkter, programmer eller tjenester i din region. Henvend dig til din lokale Corteva Agriscience™-virksomhedskontaktperson angående, hvilke produkter, programmer og tjenester der muligvis er tilgængelige for dig.

Links

Dette Websted kan indeholde links til tredjepartstjenester som f.eks. websteder, applikationer eller reklamer fra tredjeparter ("Tredjepartslinks"). Når du klikker på et sådant link, vil vi ikke advare dig, når du har forladt Webstedet.  Corteva Agriscience™ kontrollerer og er ikke ansvarlig for Tredjepartslinks.  Vi tilbyder udelukkende disse Tredjepartslinks som en service, og vi hverken gennemgår, godkender, overvåger, anbefaler, garanterer eller udsteder erklæringer i forhold til dem eller noget indhold, nogen produkter eller tjenester, som er tilgængelige gennem sådanne links.  Din brug af alle Tredjepartslinks foregår på egen risiko.

Fra tredjeparters websteder til Corteva

Hvis du opretter et link til et af Webstederne, skal du overholde alle gældende love.  Et websted, der linker til et Corteva-websted:

 • må ikke oprette rammer, kanter eller afgrænsninger om nogen side eller noget materiale på Webstedet eller benytte teknikker, der på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af noget indhold på Webstedet;
 • må ikke oprette sammenligninger af Corteva Agriscience™-produkter eller -tjenester med konkurrerende produkter eller tjenester;
 • må ikke kopiere noget materiale fra dette Websted eller noget Corteva Agriscience™-logo eller -varemærke;
 • må ikke give udtryk for nogen usand relation med Corteva Agriscience™;
 • må ikke antyde, at Corteva Agriscience™ godkender eller anbefaler den part, som har oprettet linket, denne parts websteder, tjenester eller produktudbud på nogen måde;
 • må ikke give et falsk eller vildledende indtryk af Corteva Agriscience™ eller på anden vis skade den goodwill, der er forbundet med navnet og varemærket Corteva Agriscience™;
 • må ikke rumme indhold, der kan opfattes som krænkende, truende, generende, profant, aggressiv eller overdrevent voldeligt, eller som overtræder eller opfordrer andre til at overtræde nogen gældende lov; og
 • må ikke rumme indhold, der kan opfattes som obskønt, pornografisk eller udtrykkeligt seksuelt.

Corteva Agriscience™ må på ethvert tidspunkt og efter eget skøn ophæve tilladelsen til at oprette links til sine Websteder. I så fald accepterer den part, der har oprettet linkene, straks at fjerne alle links til Webstederne.

Fraskrivelse af garantier og begrænsning af erstatningsansvar

Din brug af dette Websted foregår på egen risiko. Dette Websted kan indeholde unøjagtige oplysninger eller fejl, som kan påvirke kvaliteten af materialerne på Webstedet. Materialerne er ikke blevet uafhængigt kontrolleret eller godkendt helt eller delvist af Corteva Agriscience™.  Corteva Agriscience™ giver ingen garanti for nøjagtigheden og rettidigheden af materialerne.  Corteva Agriscience™ påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i materialet, uanset om det er leveret af Corteva Agriscience™ eller tredjeparter.

DETTE WEBSTED TILBYDES DIG "SOM DET ER OG FOREFINDES" og "HVOR DET ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART. CORTEVA AGRISCIENCE™ UDSTEDER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HVERKEN PÅ EGNE VEGNE ELLER PÅ VEGNE AF NOGEN TREDJEPART, FOR LEVEREDE MATERIALER, TJENESTER ELLER INDHOLD TIL WEBSTEDET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KVALITETEN, EGNETHEDEN, SANDHEDEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGEN MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, SOM ER OMFATTET AF DETTE WEBSTED. HERMED FRASKRIVES SIG ANSVARET FOR ALLE BETINGELSER, ERKLÆRINGER OG GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, INDFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER AF ANDEN ART, HERUNDER ENHVER INDFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER. CORTEVA AGRISCIENCE™  VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR SKADER AF NOGEN ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER. FØLGESKADER ELLER STRAFFERETLIGE SKADER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) DIN BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER DIN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET, OGSÅ SELVOM CORTEVA AGRISCIENCE™  TIDLIGERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.

Undtagelse for borgere i EU: HVIS DU ER BOSIDDENDE I DEN EUROPÆISKE UNION, UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER CORTEVA AGRISCIENCE™ IKKE SIT ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF SIN FORSØMMELIGHED.

Lokal lovgivning, eksportkontrol

Corteva Agriscience™ styrer og driver dette Websted fra USA. Materialerne og Tjenesterne på dette Websted er i alle henseender underlagt de love og bestemmelser i USA, der til enhver tid gælder licensering og levering af teknologi og produkter til udlandet, herunder U.S. Export Control Regulations, og enhver efterfølgende lovgivning eller bestemmelse, som er udstedt af USAs Department of Commerce, International Trade Administration eller Office of Export Licensing. Omdirigering af sådanne materialer i strid med USAs lovgivning er forbudt. Hverken materialer eller oplysninger, som anskaffes gennem brugen af Webstedet, må anskaffes, sendes, overføres eller videreeksporteres direkte eller indirekte til lande eller nationale afdelinger, som er omfattet af forbud eller embargo, og de må ikke anvendes til aktiviteter i forbindelse med kernekraft, kemiske eller biologiske våben eller missilprojekter, medmindre dette er specifikt godkendt til sådanne formål af USAs regering. Du skal i enhver henseende overholde alle eksportlove i USA og påtager dig selv ansvaret for at opnå eventuelle krævede tilladelser til eksport eller videreeksport.

Hvis du bruger dette Websted uden for USA, påtager du dig også ansvaret for at overholde gældende lokale love, herunder lokale eksport- og importlovbestemmelser.

Uønskede ideer og feedback

Med henblik på at undgå misforståelser eller tvister, som kan forekomme, når Corteva Agrisciences produkter, tjenester, teknologier, reklamer, marketingstrategier eller indhold kan se ud til at svare til ideer og forslag fra Corteva, vil vi bede dig ikke at sende uopfordrede eller uønskede ideer, arbejder, materialer, forslag, produkter eller produktforbedringer, processer, marketingstrategier eller produktnavne (hvor alle fornævnte herefter omtales som "forsendelser") til Corteva Agriscience™.  Hvis du alligevel vælger at sende os dine forsendelser, gælder følgende vilkår for dine forsendelser:

 • Corteva Agriscience™ og dennes tilknyttede selskaber har ingen forpligtelse til at holde forsendelsen hemmelig eller modtage den som fortrolig;
 • Corteva Agriscience™ og dennes tilknyttede selskaber har ingen forpligtelse til at gennemgå forsendelsen eller besvare afsenderen;
 • Ved at foretage en forsendelse tildeler du Corteva Agriscience™ alle rettigheder, adkomst til og interesser i forsendelsen og alle relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder uden nogen kompensation til dig;
 • Du garanterer, at du er autoriseret til at foretage forsendelsen, og forsendelsen ikke strider med nogen forpligtelse, du måtte have over for en nuværende eller tidligere medarbejder eller nogen anden part.

Corteva Agriscience modtager derimod gerne din feedback om sine nuværende produkter og forretningsaktiviteter.  Kontaktoplysninger findes på Kontakt os eller via linket Kontakt os på Webstedet. Alle indgivne kommentarer håndteres ikke som fortrolige, og Corteva Agriscience™ kan bruge dem uden begrænsning.

Alternativ konfliktløsning

I tilfælde af en tvist accepterer parterne at afstå fra sagsanlæg i det omfang det er muligt eller rimeligt, og først at opsøge og benytte alternative konfliktløsningsmetoder som f.eks. mægling og voldgift, som varetages af American Arbitration Association i overensstemmelse med dens kommercielle voldgiftsregler.  Stedet for en voldgiftssag skal være Wilmington, Delaware, og bedømmelse af voldgiftsmandens kendelse kan indgives for enhver domstol med jurisdiktion herfor.  Tvister angående eller relateret til brugen af begrænsede licenser i tilknytning til brugen af Tjenesterne eller angående eller relateret til Corteva-parternes intellektuelle ejendomsrettigheder, sådan som de er defineret nedenfor, over for brugere af Tjenesterne på grund af manglende betaling af Tjenesterne, er ikke omfattet af dette afsnit.  Undtagen sådan som det er anført i statslig lovning, skal parterne udelukkende benytte domstolene efter mislykkede forsøg på at benytte alternative konfliktløsningsmetoder over en rimelig tidsperiode.

Gældende lovgivning og markedet

Undtagen ved obligatorisk anvendelse af lokal lovgivning vil ethvert sagsanlæg i relation til disse Betingelser være underlagt lovgivningen i staten Delaware, USA uden hensyn til valg af eller konflikter med lovbestemmelser for nogen anden jurisdiktion. Du accepterer at høre under jurisdiktionen for de domstole, der er placeret i staten Delaware med henblik på løsning af tvister, der opstår på grund af eller i forbindelse med disse Betingelser og/eller brugen af Webstedet.

Uautoriserede aktiviteter

Forsendelser til dette Websted eller uautoriseret brug af noget materiale, der er omfattet af dette Websted, kan stride mod love om ophavsret, varemærker, beskyttelse af personlige oplysninger og offentlighed, bestemte kommunikationsstatutter og -bestemmelser og andre gældende love og bestemmelser. Du alene er ansvarlig for dine handlinger eller handlingerne fra enhver person, der benytter dit brugernavn og/eller din adgangskode.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at godtgøre og holde Corteva Agriscience™, moderselskaber, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, repræsentanter, partnere og licensudstedere for hvert af disse (samlet betegnet "Corteva-parter") skadesløse for enhver og alle tab, omkostninger, skader, erstatninger og udgifter, herunder (uden begrænsning) advokatsalærer og omkostninger til juridisk bistand, som pådrages i relation til, som følge af eller med formål om at undgå enhver fordring eller ethvert krav angående: (a) dit Indhold; (b) din misbrug af Tjenesterne; (c) din overtrædelse af disse Betingelser; eller (d) overtrædelse af enhver gældende lov eller bestemmelse, eller rettigheder tilhørende enhver tredjepart, gennem din brug af Webstedet eller Tjenesterne, eller brugen af Webstedet eller Tjenesterne af enhver person, som benytter dit brugernavn og/eller din adgangskode (herunder uden begrænsning din deltagelse i opslag/indhold i dine forsendelser).  Corteva Agriscience™ forbeholder sig retten til på egen bekostning at påtage sig det fulde forsvar og styringen over ethvert anliggende, hvor skadesløsholdelsen ellers påhviler dig, og i så fald skal du samarbejde fuldt ud med Corteva om at sikre ethvert muligt forsvar. Denne bestemmelse kræver ikke, at du godtgør enhver af Corteva-parterne for enhver utilbørlig kommerciel praksis hos en sådan part eller for en sådan parts forsømmelighed, bedrageri, vildledning, falske løfter, fejlagtig erklæring eller tilsløring, nedtoning eller udeladelse af enhver væsentlig oplysning. Du accepterer, at bestemmelserne i dette afsnit bevarer sin gyldighed ud over ophøret af din Konto, denne Aftale eller din adgang til Tjenesterne.

Elektronisk kommunikation

Kommunikationen mellem dig og Corteva Agriscience™ vil benytte elektroniske metoder, hvad enten du besøger Tjenesterne eller sender Corteva e-mails, eller hvad enten Corteva opslår bemærkninger på Tjenesterne eller kommunikerer med dig via e-mail. Med henblik på kontraktlige formål (1) giver du dit samtykke til at modtage kommunikation fra Corteva Agriscience™ i elektronisk format; og (2) accepterer, at alle vilkår og betingelser, aftaler, bemærkninger, afsløringer og andre former for kommunikation og dokumenter, som leveres i elektronisk format til dig, har samme juridiske gyldighed som denne kommunikation eller disse dokumenter ville have, hvis de havde været leveret "på skrift".

Komplet aftale

Denne Aftale er den endelige, fuldstændige og eksklusive aftale for parterne med hensyn til anliggendet heri og tilsidesætter og inkorporerer alle tidligere debatter mellem parterne angående sådanne anliggender.