Instinct™

Nitrifikationshæmmer

Instinct™ er en nitrifikationshæmmer, som sikrer tilgængeligt kvælstof til planterne.

Instinct tilsat gylle beskytter kvælstof i plantens rodzone og optimerer plantens kvælstofforsyning. Instinct hæmmer de bakterier i jorden, som omdanner kvælstof fra ammonium til nitrat. Dermed er kvælstoffet til rådighed, når planten har behov for det - selv i nedbørsrige år. 

Instinct image
Instinct image

Tekniske specifikationer

 • Aktivstof

  Optinyte™ -teknologi

 • Dosering

  1,7 l/ha

 • Opblandingsvejledning

  Opblanding kan ske enten ved lastning af vogn eller direkte i gylletanken.

  Ved anvendelse i gylletanken tilsættes Instinct flere steder i tanken under omrøring. Tanken bør omrøres minimum hver 5. dag, hvis udbringning sker over en længere periode.

 • Anvendelsesmetode

  Instinct kan udsprøjtes med marksprøjten i vand eller flydende gødning. Anvend minimum 100 l/ha vand eller flydende gødning.

  For at sikre effekten af Instinct, bør indarbejdning i jorden ske indenfor 10 dage efter udbringning. 13 mm nedbør indenfor 10 dage gør det ud for indarbejdning.

  Instinct virker typisk i 6-8 uger og kølig jord øger virkningstiden.

Kontakt os billede.png

Kontakt os for mere information

Find din kontakt