Instinct™

Nitrifikationshæmmer

Instinct™ er en nitrifikationshæmmer, som sikrer tilgængeligt kvælstof til planterne.

Instinct tilsat gylle beskytter kvælstof i plantens rodzone og optimerer plantens kvælstofforsyning. Instinct hæmmer de bakterier i jorden, som omdanner kvælstof fra ammonium til nitrat. Dermed er kvælstoffet til rådighed, når planten har behov for det - selv i nedbørsrige år. 


Tekniske specifikationer

 • Aktivstof

  Optinyte™ -teknologi

 • Dosering

  1,7 l/ha

 • Opblandingsvejledning

  Opblanding kan ske enten ved lastning af vogn eller direkte i gylletanken.

  Ved anvendelse i gylletanken tilsættes Instinct flere steder i tanken under omrøring. Tanken bør omrøres minimum hver 5. dag, hvis udbringning sker over en længere periode.

 • Anvendelsesmetode

  Instinct kan udsprøjtes med marksprøjten i vand eller flydende gødning. Anvend minimum 100 l/ha vand eller flydende gødning.

  For at sikre effekten af Instinct, bør indarbejdning i jorden ske indenfor 10 dage efter udbringning. 13 mm nedbør indenfor 10 dage gør det ud for indarbejdning.

  Instinct virker typisk i 3-8 uger og kølig jord øger virkningstiden.


Afgrødespecifik anvendelse

Majs

Instinct anbefales tilsat gylle i majsmarker som:

 • Dyrkes på sandjord i nedbørsrige områder.
 • Færdiggødskes forud for etablering.
 • Har majs eller korn som forfrugt.

 

Anbefalet dosering er 1,7 l/ha Instinct uanset gyllemængden. Ved nedfældning på 75 cm afstand lige under majsrækken, reduceres mængden til 1,0 l/ha. Majs optager først væsentlige mængder kvælstof i juni. Instinct bevarer kvælstof som ammonium fra udbringning og de efterfølgende 6-8 uger. Instinct har i forsøg klaret sig bedre end delt gylletilførsel til majs.

Raps

I vinterraps bør 1,7 l/ha Instinct tilsættes til gylle, når disse forhold er opfyldt: 

 • Udbringning i september
 • Gyllemængden overstiger hvad der svarer til 50 kg/ha ammonium-kvælstof (NH4+).

 

Instinct nedbrydes i jorden ligesom andre nitrifikationshæmmere. Holdbarheden i jorden er mest vedholdende, og dermed mest langtidsbeskyttende, ved lav jordtemperatur. 

I august kan der ikke forventes effekt frem til foråret. Derfor bør fokus i august primært rettes mod kvælstofmængden frem for tilsætning af Instinct I september er jorden derimod køligere, faldende og effekten mere længerevarende. 

Vinterraps optager relativt store mængder kvælstof om efteråret. Men tilføres der samlet mere end 50-60 kg N i handelsgødning og ammonium-kvælstof i gylle, kan der være god grund til at beskytte kvælstoffet med Instinct.  Jordtype og landsdel er af mindre betydning, da overskudsnedbør er normalt for vinterhalvåret.