CORTEVA ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Revideret 1/6/2019

Der er vigtigt for Corteva Agriscience™ (“Corteva” “vi” eller “os”) at beskytte dine personlige oplysninger. Vi ønsker at informere dig om, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger. Cortevas Politik om cookies og lignende teknologier samt denne Erklæring om personlige oplysninger (“Erklæring om personlige oplysninger”) beskriver vores praksis vedrørende de oplysninger, vi indsamler:

 • Via websteder, som administreres af os, og hvorfra du har adgang til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (“Webstederne”).
 • Via softwareprogrammer, som vi gør tilgængelige for dig til brug på eller via computere og mobilenheder, hvorfra du har adgang til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (“Appsene”).
 • Via vores sider på sociale medier, som administreres af os, og hvorfra du har adgang til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (samlet benævnt vores “Sider på sociale medier”).
 • Via e-mails, som vi sender til dig, og som indeholder et link til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Offline, når vi er juridisk forpligtet til at informere dig om vores praksis.


      Webstederne, Appsene og vores Sider på sociale medier benævnes samlet “Tjenesterne.”

      Når du giver Corteva personlige oplysninger, accepterer du vilkårene og betingelserne i denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du søger et job via Karrierecentret på Webstederne, bruger vi de personlige oplysninger, du opgiver via Karrierecentret, i overensstemmelse med Cortevas Meddelelse om beskyttelse af ansøgeres personlige oplysninger.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Personlige oplysninger” er oplysninger, der identificerer dig som person, eller som vedrører en identificerbar person, f.eks.: 

 • Navn
 • Postadresse (herunder fakturerings- og leveringsadresse)
 • Telefonnummer (herunder mobilnummer) eller faxnummer
 • E-mailadresse 
 • Kreditkort- og betalingskortnummer
 • Profilbillede
 • Konto-id til sociale medier 
 • Skatte-id-nummer for leverandører eller kunder
 • Nationalt id-nummer, f.eks. cpr-nummer
 • Firmaudstedt id-nummer
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Økonomiske oplysninger, når du ansøger om kredit
 • Bankoplysninger, f.eks. konto- og routingnumre
 • Adgangskoder og påmindelsesspørgsmål/-svar
 • Købshistorik
 • Geografisk placering/gps-data 

Indsamling af personlige oplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere indsamler personlige oplysninger på mange forskellige måder, herunder: 

 • Via Tjenesterne
  • Vi indsamler personlige oplysninger via Tjenesterne, f.eks. når du tilmelder dig et nyhedsbrev, registrerer en konto for at få adgang til Tjenesterne, afgiver en ordre eller foretager et køb, ansøger om kredit, fremsætter en anmodning, registrerer køb af et produkt, indsender et garantikort eller benytter en chatfunktion.
 • Offline
  • Vi indsamler personlige oplysninger fra dig offline, f.eks. når du besøger vores afdelinger, deltager i en af vores messer, afgiver en ordre over telefonen eller kontakter kundeservice.
 • Fra andre kilder

-  Vi modtager dine personlige oplysninger fra andre kilder, f.eks.:

o   offentligt tilgængelige databaser og andre tredjepartskilder

o    fælles markedsføringspartnere og tjenesteudbydere (herunder platforme for sociale medier), når disse deler oplysningerne med os

-  Når du knytter din konto på et socialt medie til din konto for Tjenester, bliver visse personlige oplysninger fra førstnævnte konto delt med os, f.eks. navn, e-mailadresse, foto, liste over kontakter på det sociale medie og eventuelle andre oplysninger, som du selv eller andre gør tilgængelige for os, når du knytter din konto på et socialt medie til din konto for Tjenesterne.

-  Når du deltager i konkurrencer, reklamekampagner, lotterier eller andre kampagner. 

-  Når du deltager på blogs eller i debatfora.

Vi er nødt til at indsamle personlige oplysninger for at kunne levere de ønskede Tjenester til dig.  Hvis du ikke giver os de ønskede oplysninger, kan vi muligvis ikke levere Tjenesterne. Hvis du videregiver personlige oplysninger om andre personer til os eller til vores tjenesteudbydere i forbindelse med Tjenesterne, erklærer du, at du har bemyndigelse til at gøre dette og til at give os tilladelse til at bruge oplysningerne i overensstemmelse med denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Brug af personlige oplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere bruger personlige oplysninger til følgende formål.

 •  For at kunne levere den funktionalitet, Tjenesterne indeholder og imødekomme dine anmodninger. Vi udfører følgende aktiviteter for at administrere vores kontraktmæssige forhold med dig og/eller for at overholde en juridisk forpligtelse:

      -  For at kunne levere den funktionalitet, Tjenesterne indeholder, til dig, f.eks. at give dig adgang til den konto, du har oprettet, og yde kundeservice til dig i den forbindelse.

      -   For at kunne imødekomme dine forespørgsler og anmodninger, når du kontakter os via en af vores onlinekontaktformularer eller på anden vis, f.eks. når du sender os spørgsmål, forslag, ris eller ros, eller når du anmoder om et tilbud på eller andre oplysninger om vores Tjenester.

      -   For at kunne gennemføre dine transaktioner og yde kundeservice til dig i den forbindelse.

      -  For at kunne sende administrative oplysninger til dig, f.eks. om ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker.

      -  For at kunne give dig mulighed for at sende beskeder til en anden person, hvis du vælger at gøre det.

      -  For at kunne behandle din kreditansøgning.

 •  For at kunne sende dig nyhedsbreve, oplysninger om vores produkter og tjenester og/eller andet materiale samt lette deling på sociale medier. Vi udfører følgende aktiviteter, når vi har fået dit samtykke, eller hvis vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at gøre det: 

       -  For at kunne sende dig markedsføringsrelaterede beskeder (f.eks. via e-mail, sms, WhatsApp, apps eller platforme for sociale medier) med oplysninger om vores tjenester, nye produkter samt andre nyheder om vores virksomhed.

       -  For at gøre det lettere for dig at bruge de funktioner til deling på sociale medier, som du vælger at bruge.

 • Analyse af personlige oplysninger til intern rapportering og levering af skræddersyede tjenester.  Vi udfører følgende aktiviteter, når vi har fået dit samtykke, eller hvis vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at gøre det:

-  For at kunne analysere eller forudsige vores brugeres præferencer og dermed udarbejde sammenstillede tendensrapporter om, hvordan vores digitale indhold bliver brugt, så vi kan forbedre vores Tjenester.

        -  For bedre at kunne forstå dine præferencer, så vi kan tilpasse vores kontakt med dig og levere oplysninger og/eller tilbud, som er skræddersyet til dine interesser.

        -  For bedre at kunne forstå dine præferencer, så vi kan levere indhold via vores Tjenester, som vi mener vil være relevant og interessant for dig.

 • Muliggørelse af din deltagelse i lotterier, konkurrencer eller andre kampagner.  Vi udfører følgende aktiviteter for at administrere vores kontraktforhold med dig.

       - Vi kan tilbyde dig mulighed for at deltage i lotterier, konkurrencer eller andre kampagner. Nogle af disse kampagner er omfattet af yderligere regler, der indeholder oplysninger om, hvordan vi bruger og videregiver dine personlige oplysninger.

 • Sammenstilling og/eller anonymisering af personlige oplysninger.  Vi udfører følgende aktiviteter, når vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at gøre det:

       - Vi kan sammenstille og/eller anonymisere personlige oplysninger, så de ikke længere betragtes som personlige oplysninger. Det gør vi for at generere andre data til eget brug, som vi kan bruge og videregive til forskellige formål.

 • Opnåelse af vores forretningsmæssige mål. Vi udfører følgende aktiviteter for at administrere vores kontraktforhold med dig, for at overholde en juridisk forpligtelse, og/eller fordi vi har en legitim interesse i at gøre det:

       -  For at kunne udføre dataanalyse, f.eks. for at forbedre effektiviteten af vores Tjenester.

       -  For at kunne gennemføre auditeringer, som skal sikre, at vores interne processer fungerer efter hensigten og er i overensstemmelse med juridiske, lovgivningsmæssige eller kontraktmæssige krav.

       -  For at kunne overvåge svindel og sikkerhed, f.eks. for at kunne opdage og forhindre             cyberangreb eller forsøg på identitetstyveri.

       -  For at kunne udvikle nye produkter og tjenester.

       -  For at kunne styrke, forbedre eller ændre vores nuværende produkter og tjenester.

       -  For at kunne identificere brugstendenser, f.eks. for at få indblik i, hvilke dele af vores Tjenester der er mest interessante for brugerne.

       -  For at kunne måle effektiviteten af vores reklamekampagner, så vi kan tilpasse dem til vores brugeres behov og interesser.

       -  For at kunne gennemføre og udvide vores forretningsaktiviteter, f.eks. for at få indblik i, hvilke dele af vores Tjenester der er mest interessante for vores brugere, så vi kan fokusere vores energi på at levere det, der interesserer brugerne.

Videregivelse af personlige oplysninger

Vi videregiver personlige oplysninger:

 • Til vores moderselskab og søsterselskaber, så de kan bruge dem til de formål, der er beskrevet i denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan se en liste over vores koncernselskaber og deres geografiske placering her.

 • Til vores tredjepartstjenesteudbydere, så de lettere kan levere deres tjenester til os.

- Det kan f.eks. dreje sig om udbydere af tjenester såsom webstedshosting, dataanalyse, betalingsformidling, ordreafvikling, levering af informationsteknologi og relateret infrastruktur, kundeservice, e-maillevering, revision og andre tjenester.

 • Til tredjeparter, f.eks. agenter, detailhandlere, forhandlere og andre forretningspartnere, så de kan sende dig markedsføringsmateriale i overensstemmelse med dine valg.
 • Til tredjepartssponsorer af lotterier, konkurrencer og lignende kampagner.
 • Når du vælger at videregive personlige oplysninger

- På opslagstavler, i chatrum, på profilsider, på blogs og i andre tjenester, hvor du kan slå oplysninger og indhold op (herunder, men ikke begrænset til, vores Sider på sociale medier). Bemærk, at alle oplysninger, som du slår op eller videregiver via disse tjenester, bliver offentlige og kan være tilgængelige for andre brugere og den brede offentlighed.

 • Via dine delinger på sociale medier. 

- Når du knytter din konto for Tjenester til din konto på et socialt medie, deler du oplysninger med de venner, der er tilknyttet din konto på det sociale medie, med andre brugere og med udbyderen af din konto på det sociale medie. Når du gør det, giver du os tilladelse til at lette denne deling af oplysninger, og du accepterer, at brugen af de delte oplysninger er underlagt den pågældende udbyders politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

- Desuden kan udbyderen af det værktøj til deling på sociale medier, som vi bruger på Tjenesterne, indsamle oplysninger om dig, herunder personlige oplysninger, når du deler indhold fra Tjenesterne via din konto på et socialt medie. Oplysninger, der indsamles, bruges og deles af udbyderen af værktøjet til deling på sociale medier, er underlagt dennes politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi er ikke ansvarlige for dennes beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed eller anden praksis.

 • Til tredjeparter i forbindelse med licensering, fælles udvikling eller lignende ordninger.

 

Andre former for brug og videregivelse

Vi bruger og videregiver ligeledes dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, navnlig når vi har en juridisk forpligtelse til eller en legitim interesse i at gøre det:

 • For at overholde gældende lovgivning.

- Dette kan omfatte lovgivningen i lande uden for dit bopælsland.

 • For at samarbejde med offentlige og statslige myndigheder.

- For at besvare en henvendelse eller levere oplysninger, som vi mener er vigtige.

- Dette kan omfatte myndigheder i lande uden for dit bopælsland.

 • For at samarbejde med politiet.

-  F.eks. når vi imødekommer anmodninger eller ordrer fra politiet eller leverer oplysninger, som vi mener er vigtige.

 • Af andre juridiske årsager.

-  For at håndhæve vores vilkår og betingelser.

-  For at beskytte vores og/eller vores søsterselskabers, dine eller andres rettigheder, personlige oplysninger, sikkerhed eller ejendom.

 • I forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion.

- Vi har en legitim interesse i at videregive eller overføre dine personlige oplysninger til en tredjepart i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, samarbejde, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse, helt eller delvis, af vores virksomhed, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller en lignende proces).  Sådanne tredjeparter kan eksempelvis omfatte en overtagende virksomhed og dennes rådgivere.

ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger” er alle oplysninger, der ikke afslører din specifikke identitet, eller som ikke direkte vedrører en identificerbar person.

 • Browser- og enhedsoplysninger
 • Brugsdata for Appen eller tilknyttede enheder eller anordninger
 • Oplysninger, der indsamles via cookies, pixeltags og andre teknologier
 • Demografiske oplysninger og andre oplysninger, som leveres af dig, og som ikke afslører din specifikke identitet
 • Oplysninger, der er sammenstillet på en sådan måde, at de ikke længere afslører din specifikke identitet
 • Fysisk placering
 • Oplysninger om din landbrugsvirksomhed

Hvis vi er forpligtet til at behandle andre oplysninger som personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning, bruger og videregiver vi dem til de samme formål, som vi bruger og videregiver personlige oplysninger til i henhold til denne Erklæring.

Indsamling af andre oplysninger

Vi og vores tjenesteudbydere kan indsamle andre oplysninger på mange forskellige måder, herunder: 

 • Via din browser eller enhed
  • Visse oplysninger indsamles af de fleste browsere eller på automatisk vis via din enhed, f.eks. din MAC-adresse (Media Access Control), computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, operativsystemets navn og versionsnummer, enhedens producent og model, sprog, browsertype og ‑versionsnummer samt navn og versionsnummer for de Tjenester (f.eks. Appen), som du bruger. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at Tjenesterne fungerer korrekt. 
 • Via din brug af Appen
  • Når du downloader og bruger Appen, sporer og indsamler vi og vores tjenesteudbydere brugsdata for Appen såsom den dato og det klokkeslæt, hvor Appen på din enhed får adgang til vores servere, samt hvilke oplysninger og filer der er downloadet til Appen baseret på dit enhedsnummer.
 • Via cookies, pixeltags og andre lignende teknologier
  • Cookies er små informationsbidder, som gemmes direkte på den computer, du bruger. Vi bruger muligvis cookies eller lignende sporingsteknologier på Webstederne og i Appsene samt i HTML-formaterede e-mailbeskeder, som vi sender til dig. Med cookies og lignende teknologier kan vi indsamle oplysninger såsom browsertype, tidsforbrug på Tjenesterne, besøgte sider, sprogindstillinger og andre trafikdata.  Vi bruger de indsamlede oplysninger til mange forskellige formål, bl.a. til analyse, til måling af effektiviteten af vores markedsføringskampagner og til at levere reklamer for produkter og tjenester, som vi mener vil være af interesse for dig. På nuværende tidspunkt reagerer vi ikke på spor ikke-signaler i browseren.  Du finder flere oplysninger om, hvordan du kan fravælge brug af visse cookies og lignende teknologier i vores Politik om cookies og lignende teknologier.
 • Via din IP-adresse
  • Din computer tildeles automatisk en IP-adresse af din internetudbyder. En IP-adresse identificeres og registreres automatisk i vores serverlogfiler, når en bruger får adgang til Tjenesterne. Desuden registreres tidspunktet og den eller de besøgte sider. Indsamling af IP-adresser er almindelig praksis og sker automatisk på mange websteder og i mange applikationer og andre tjenester. Vi bruger eksempelvis IP-adresser til at beregne brugsniveauer, diagnosticere serverproblemer og administrere Tjenesterne. Vi kan også udlede din omtrentlige geografiske placering ud fra din IP-adresse.
 • Via din fysiske placering
  • Vi indsamler muligvis din enheds fysiske placering, f.eks. ved hjælp af satellitter, mobilmaster eller wi-fi-signaler. Vi bruger muligvis din enheds fysiske placering til at levere personligt tilpassede placeringsbaserede tjenester og relevant personligt tilpasset indhold. Vi deler også nogle gange din enheds fysiske placering kombineret med oplysninger om, hvilke reklamer du har set, og andre oplysninger, vi indsamler, med vores markedsføringspartnere, så de kan give dig mere personligt tilpasset indhold, og så de kan måle effektiviteten af deres reklamekampagner. I nogle tilfælde kan du have mulighed for at tillade eller afvise sådanne anvendelser og/eller en sådan deling af enhedens placering, men hvis du gør det, kan vi og/eller vores markedsføringspartnere muligvis ikke forsyne dig med relevante personligt tilpassede tjenester og relevant personligt tilpasset indhold.

 

Brug og videregivelse af andre oplysninger

Vi bruger og videregiver muligvis andre oplysninger til et vilkårligt formål, medmindre vi er forpligtet til ikke at gøre det i henhold til gældende lovgivning. I visse tilfælde kombinerer vi andre oplysninger med personlige oplysninger. Hvis vi gør det, behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger, så længe de er kombineret.

SIKKERHED

Vi stræber efter at træffe rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte personlige oplysninger internt i vores virksomhed. Desværre kan intet system til overførsel eller lagring af data garanteres at være 100 % sikkert. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker, skal du straks underrette os i henhold til afsnittet “Kontakt os” nedenfor.

VALGMULIGHEDER OG ADGANG

Dine valgmuligheder vedrørende vores brug og videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi giver dig flere valgmuligheder vedrørende vores brug og videregivelse af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. Du kan fravælge: 

 • Modtagelse af elektronisk kommunikation fra os: Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsrelaterede e-mails fra os fremover, kan du fravælge dem ved at klikke på afmeldingslinket i en vilkårlig markedsførings-e-mail fra os. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsrelaterede sms-beskeder, som du tidligere har tilmeldt dig, kan du fravælge dem ved at svare STOP på enhver sådan besked, som du modtager.
 • Vores deling af dine personlige oplysninger med søsterselskaber til brug for deres direkte markedsføring: Hvis du foretrækker, at vi fremover ikke deler dine personlige oplysninger med vores søsterselskaber til brug for deres direkte markedsføring, kan du fravælge denne deling her.
 • Vores deling af dine personlige oplysninger med uafhængige tredjeparter til brug for deres direkte markedsføring: Hvis du foretrækker, at vi fremover ikke deler dine personlige oplysninger med uafhængige tredjeparter til brug for deres direkte markedsføring, kan du fravælge denne deling her.

Vi vil forsøge at efterkomme din(e) anmodning(er), så snart det er praktisk muligt. Bemærk, at selvom du fravælger at modtage markedsføringsrelaterede e-mails fra os, sender vi dig muligvis stadig vigtige administrative meddelelser, og du kan ikke fravælge disse meddelelser.

Sådan kan du få adgang til, ændre eller slette dine personlige oplysninger 

Hvis du ønsker at anmode om at få lov til at se, rette, opdatere, skjule, slette eller begrænse brugen af personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af dine personlige oplysninger for at kunne overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang du har ret til dette i henhold til gældende lovgivning), kan du kontakte os her eller ved henvendelse til Langebrogade 1 DK-1411 Copenhagen, Denmark

Vi besvarer din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke personlige oplysninger du gerne vil have ændret, eller om du ønsker at få dine personlige oplysninger skjult i vores database, eller du skal fortælle os, hvilke begrænsninger du gerne vil sætte for vores brug af dine personlige oplysninger. For at beskytte dig gennemfører vi kun anmodninger vedrørende de personlige oplysninger, der er knyttet til den konkrete e-mailadresse, du bruger til at sende os din anmodning, og vi kan være nødt til at bekræfte din identitet, før vi gennemfører din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning, så snart det er praktisk muligt. 

Bemærk, at vi muligvis er nødt til at gemme visse oplysninger til dokumentationsformål og/eller at gennemføre alle transaktioner, du har påbegyndt, før du anmoder om en ændring eller sletning (når du f.eks. foretager et køb eller benytter et kampagnetilbud, kan du muligvis ikke ændre eller slette de personlige oplysninger, du har givet os, før efter købet eller kampagnen er afsluttet).

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt eller tilladt i henhold til de(t) formål, oplysningerne er indhentet til, i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vi anvender bl.a. følgende kriterier til at fastsætte vores opbevaringsperioder: 

 • Den periode, hvor vi har en igangværende relation til dig og leverer Tjenesterne til dig (f.eks. så længe du har en konto hos os eller fortsætter med at bruge Tjenesterne).
 • Om vi er underlagt en juridisk forpligtelse (f.eks. kræver visse love, at vi gemmer optegnelser over dine transaktioner i et vist tidsrum, før vi må slette dem).
 • Om det er tilrådeligt at gemme oplysningerne set i lyset af vores retsstilling (f.eks. hvad angår relevante forældelsesfrister, søgsmål eller myndighedsundersøgelser).

TREDJEPARTSTJENESTER

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger dækker ikke tredjeparters praksisser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, information og andet, og vi kan ikke holdes ansvarlige for sådanne praksisser. Tredjeparter omfatter i denne sammenhæng tredjeparter, der driver et websted eller en tjeneste, som der linkes til i Tjenesterne. Når Tjenesterne indeholder et link, betyder det ikke, at vi eller vores søsterselskaber godkender det websted eller den tjeneste, der linkes til.

Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for andre virksomheders indsamling, brug og videregivelse af oplysninger eller deres politikker eller praksisser for informationssikkerhed, f.eks. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andre appudviklere, appudbydere, udbydere af platforme for sociale medier, udbydere af operativsystemer, udbydere af trådløse tjenester eller udstyrsproducenter, herunder hvad angår de personlige oplysninger, du videregiver til andre virksomheder via eller i forbindelse med vores Apps eller Sider på sociale medier.

MINDREÅRIGES BRUG AF TJENESTERNE

Tjenesterne er ikke rettet mod personer under tretten (13) år, og vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra personer under 13 år.

JURISDIKTION OG OVERFØRSEL PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER

Dine personlige oplysninger kan blive gemt og behandlet i ethvert land, hvor vi har afdelinger, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere, og når du bruger Tjenesterne, accepterer du, at dine oplysninger bliver overført til lande uden for dit bopælsland, herunder USA, som kan have andre databeskyttelsesregler end dem, der gælder i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personlige oplysninger.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM EØS: Nogle lande uden for EØS er godkendt af Europa-Kommissionen, da de anses for at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarderne (hele listen med disse lande kan ses her [ EU-Kommissionens onlineliste over lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau]. Med henblik på overførsler fra EØS-lande til lande, som Europa-Kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, har vi indført passende foranstaltninger såsom standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen og bindende virksomhedsregler for at beskytte dine personlige oplysninger. Du kan bestille en kopi af disse foranstaltninger her.

FØLSOMME OPLYSNINGER

Medmindre vi beder om det, må du ikke sende eller videregive følsomme personlige oplysninger (f.eks. cpr-numre, oplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller anden overbevisning, helbredsoplysninger, biometriske eller genetiske data, oplysninger om kriminel baggrund eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold) til os på eller via Tjenesterne eller på anden vis.

TREDJEPARTSBETALINGSTJENESTE

Vi bruger muligvis en tredjepartsbetalingstjeneste til at behandle betalinger, der foretages via Tjenesterne. Hvis du ønsker at foretage en betaling via Tjenesterne, bliver dine personlige oplysninger indsamlet af denne tredjepart og ikke af os, og du er underlagt tredjepartens politik om beskyttelse af personlige oplysninger i stedet for denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har ingen kontrol over og kan ikke holdes ansvarlige for denne tredjeparts indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger.

OPDATERINGER TIL DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Teksten “Sidst opdateret” øverst i denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvornår denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger sidst blev revideret. Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på Tjenesterne. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesterne, efter at vi har foretaget disse ændringer, accepterer du den reviderede Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du bruge vores kontaktformular vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller henvende dig til:

Customer Information Center

Langebrogade 1 DK-1411 Copenhagen, Denmark

mail: privacy.denmark@corteva.com

Da kommunikationen ikke altid foregår sikkert, beder vi dig om ikke at opgive kreditkortoplysninger eller andre følsomme oplysninger, når du kommunikerer med os.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM EØS

Du kan også:

 • Kontakte vores tyske databeskyttelsesansvarlige via e-mail.
 • Indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit land eller område eller der, hvor der angiveligt er sket en overtrædelse af den gældende databeskyttelseslovgivning. Du finder en liste over databeskyttelsesmyndigheder på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.