Find planteværn

Mennesker undersøger kornmark

Her finder du alle Cortevas produkter inddelt efter produktgruppe og afgrøder. Vælg produkttype og afgrøde i drop down menuen til venstre, og find herefter det relevante produkt.

20 Fundne produkter

Ingen produkter matcher dine valg.

Nulstil dine filtervalg, og forsøg igen.

Ariane FGS

Ukrudtsmiddel

Ariane™ FGS - systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i frøgræs og græsmarker.

Belkar™ 

Ukrudtsmiddel

Belkar™ bekæmper bredbladet ukrudt i vinterraps efter fremspiring.

BroadwayTM

Ukrudtsmiddel

Broadway™ - Unik sololøsning om foråret mod græsukrudt og alt bredbladet ukrudt i hvede, rug og triticale.

CatchTM

Ukrudtsmiddel

Catch™ - til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vårbyg, havre og vårhvede.

ConserveTM

Insektmiddel

Conserve™ - insektmiddel til bekæmpelse af trips og minerfluelarver i prydplanter, tomat og agurk i væksthus.

GaleraTM

Ukrudtsmiddel

Galera™ - bekæmper effektivt kamille og burresnerre i vinterraps om foråret.

KerbTM 400 SC

Ukrudtsmiddel

Kerb™ 400 SC - et jordvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsukrudt og enkelte bredbladede ukrudtsarter i en række afgrøder.

Matrigon™ 72SG

Ukrudtsmiddel

Matrigon™ 72SG bekæmper kamille, tidsler, kornblomst og andre ukrudtsarter i raps, roer, rødbeder, kål og skovkulturer.

Mustang Forte

Ukrudtsmiddel

Mustang™ Forte - Stærk og økonomisk attraktiv ukrudtsmiddel i vinter- og vårsæd med høj effekt på vanskeligt ukrudt som burresnerre, kornblomst, kamille m.fl.

N-Lock

Nitrifikationshæmmer

N-Lock™ - nitrifikationshæmmer som sikrer tilgængeligt kvælstof til planterne.

Indlæs flere produkter