30/01/2024

Det er nu, kvælstofstrategien for majsmarkerne skal lægges

Something went wrong. Please try again later...

De kolde vinterdage er oplagte til at dykke ned i analyserne af sidste års majshøst og tilpasse kvælstofstrategien. Ét nøgletal gør dig klogere på, om du ramte for højt, for lavt eller lige på.

Har man NIR-sensor på snitteren, som giver retvisende informationer, er det oplagt at bruge de data til at blive klogere på, om den enkelte majsmark har været over- eller underforsynet med kvælstof og derefter tilpasse sin strategi. Foto: Kasper Stougård 

Emil Dollerup fra Corteva understreger, at både udbytte, økonomi, miljø og klima er gode argumenter for at øve sig i at ramme det rigtige kvælstofniveau i majsmarken. Foto: Jørgen P. Jensen

Selv om der skal mange dages tørvejr til, før den vandmættede jord kan bære en gyllevogn, og selv om jordtemperaturen er langt fra de anbefalede otte grader, er der nu tid til at overveje kvælstofstrategien i majsmarkerne og evaluere på sidste års plan, lyder anbefalingen fra Corteva.

De kolde og blæsende vinterdage er oplagte til at se på, om man ramte for højt, for lavt eller lige på.

- Der er mange gode grunde til at forsøge at ramme det rigtige kvælstofniveau i majsmarken. Både markerne imellem og indenfor den enkelte mark. Det tungest vejende argument for at ramme det rigtige kvælstofniveau er udbytte og økonomi, siger Emil Dollerup, produktkonsulent hos Corteva.

Derudover kan man ved at ramme det rigtige kvælstofniveau også bidrage til et bedre miljø og klima, da for store tildelinger af kvælstof øger risikoen for udvaskning samt lattergasemission.

- Som leverandør til Arla er der også penge i den her del, da det vil hæve kvælstofudnyttelsen på bedriften og dermed give point i Arlas klimaværktøj, hvis reduktion er stor nok. Alternativt kan man bruge kvælstoffet et sted, hvor det gavner mere. Det kunne for eksempel være i gamle græsmarker med en lav kløverandel, siger Emil Dollerup.

Målet er 70 gram råprotein

- Når du skal evaluere på kvælstofstrategien, kunne man tage udgangspunkt i sin foderanalyse. Her er nøgletallet råprotein (gram pr. kg tørstof), og målet er at ramme et niveau på 70 gram råprotein pr. kg tørstof. Målet på 70 gram råprotein skyldes, at flere forsøg har vist, at det er her det økonomisk optimale udbytte er. Samtidig er det i forsøg vist at, udvaskningen stiger når der er over 70 gram råprotein, siger produktkonsulenten.

Har man mere end én analyse at arbejde med, eksempelvis data fra en NIR-sensoren på finsnitteren, kan man analysere på om der er marker eller områder hvor kvælstofstrategien passer bedre end andre. På den måde bliver man i stand til at se på kvælstofstrategien imellem marker.

- Det kunne eksempelvis være, at de data afslørede, at græsmarker, der for nyligt er omlagt, er overforsynet med kvælstof, siger Emil Dollerup.

Man skal dog være påpasselig når man ser på data fra NIR-sensorer monteret på finsnittere. Det er vist i landsforsøgene 2023, at ikke alle NIR-sensorer er i stand til at give en retvisende indikation på proteinniveauet.

Hvis NIR-sensoren kan levere pålidelige data og kort over proteinprocenten fordelt over marken kan det måske være en interessant vej til at graduere kvælstof til majsmarker, lyder Emil Dollerups vurdering.

Læs mere om Instinct!

Klik her.

Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder om Instinct i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!