07/06/2023

Øg udbyttet i majs med BlueN™

Something went wrong. Please try again later...

BlueN fikserer luftens kvælstof

BlueN anbefales i en lang række afgrøder, men det er netop nu oplagt at anvende BlueN i majs. BlueN indeholder en naturlig forekommende bakterie, der inde i afgrødens blade optager kvælstof fra luften og omdanner det til plantetilgængelige kvælstofforbindelser.

BlueN aktuel i majs

·  BlueN trænger ind i bladene gennem stomata (læbecellerne), koloniserer bladet og følger med ud i plantens nytilvækst. Efter indtrængning omdanner BlueN kvælstof (N2) fra luften til ammonium (NH4+), og giver et konstant flow af kvælstof ind i planten.

·  BlueN anvendes i majs i fra st. 14. Tidlig morgensprøjtning er vigtig under tørre og varme forhold.

·  Majs har en lang vækstsæson og et forbrug af kvælstof indtil starten af efteråret. Ved anvendelse af BlueN sikres en løbende tilførsel af kvælstof.

·  I svenske forsøg har brug af BlueN i kernemajs vist et merudbytte + 0,6 tons tørstof/ha.

·  Resultater fra 69 europæiske forsøg viser et merudbytte i 8 ud af 10 forsøg på 0,6 tons/ha. Det højeste merudbytte er 2 tons/ha.

·  I Danmark tester vi i år BlueN i majs til helsæd. Vi tester BlueN i kombination med fuld kvælstofmængde og, hvor der reduceres 30 kg N/ha i kombination med BlueN.

·  Vi tester også BlueN i lang række andre afgrøder i år. Herunder kartofler, vinterraps og vinterhvede.

Fakta om BlueN

AFGRØDER

Alle afgrøder men pt aktuel i majs.

BlueN kan anvendes på både konventionelle og økologiske jordbrug.

EMBALLAGE

3 kg

ANBEFALET DOSERING

333 g/ha

VANDMÆNGDE

100-250 l/ha - benyt laveste vandmængde, hvis dug i afgrøden.

REGNFASTHED

1 time

ANTAL SPRØJTNINGER

1 sprøjtning pr. afgrøde

OPTIMALE BETINGELSER

OMKRING UDBRINGNING

 • Vi anbefaler behandling fra 10°C – 30°C.
 • Undgå frost 1 dag før og 2 dage efter udbringningen.
 • Planter skal være i god vækst og ikke under (tørke)stress.
 • Morgensprøjtning foretrækkes.
 • Afgrøden bør dække ca. 30 - 50% af jordoverfladen.
 • pH i sprøjtevandet skal være imellem 5 og 8.
BlueN graph.png
BlueN anvendelse i majs ved udsprøjtning i vækststadie 14. BlueN etablerer sig i planten og følger med ud i nytilvækst.
BlueN graph.png
BlueN anvendelse i majs ved udsprøjtning i vækststadie 14. BlueN etablerer sig i planten og følger med ud i nytilvækst.
Majs til helsæd, Djursland, 26. juli 2022. Tydelig forskel på højden og vitaliteten af majsplanterne mellem BlueN-behandlede spor og ubehandlet.
Majs til helsæd, Djursland, 26. juli 2022. Tydelig forskel på højden og vitaliteten af majsplanterne mellem BlueN-behandlede spor og ubehandlet.
I Sverige blev der i et forsøg med kernemajs til modenhed høstet 0,7 tons/ha i merudbytte ved at anvende BlueN. I tørstof svarende til +0,6 tons/ha.
I Sverige blev der i et forsøg med kernemajs til modenhed høstet 0,7 tons/ha i merudbytte ved at anvende BlueN. I tørstof svarende til +0,6 tons/ha.

Mulighed for tankblandinger

BlueN kan tankblandes med nedenstående produkter, relevante i majs. Vi tester løbende muligheden for blanding med andre produkter og kombinationer. En opdateret liste findes på https://www.corteva.dk/produkter/biologicals/BlueN.html.

Anvendes produkter, som ikke kan blandes med BlueN, skal der gå 5-7 dage mellem behandlingerne. 

BlueN og blandinger med andre produkter i majs

Kommentarer:

 • Alle nedenstående specifikke produkter eller nævnte blandinger kan blandes med 333 g pr. ha BlueN 
 • Nedenstående løsninger i blanding med BlueN skal anvendes med min 200 l pr. ha vand 
 • Alle blandinger skal udbringes senest 6 timer efter opblanding 
 • De anførte doseringer er maximumdoseringer. Lavere doseringer er muligt. 
 • Alle andre produkter eller kombinationer er enten ikke testet eller kan ikke blandes med BlueN.

 

Produkt

Dosering l eller kg pr. ha 

Ukrudtsmidler

 

Evolya/Tocalis

0,1

MaisTer  

0,1  

Onyx

0,5

Starship Max

0,5

MaisTer + Evolya/Tocalis + Maisoil 

0,075 + 0,1 + 1,0 

Maister + Starship Max + Maisoil

0,1 + 0,5 + 1,33 

 

BlueN er den første biostimulant fra Corteva

Biostimulanten BlueN™ er det første biologiske produkt fra Corteva™ Agriscience, der introduceres på det danske marked. BlueN, indeholder den naturlig forekommende bakterie Methylobacterium symbioticum, og omdanner via en kvælstoffiksering luftens kvælstof til plantetilgængelige kvælstofforbindelser. Dette øger plantens modstandskraft og udbyttepotentiale. Biologiske produkter som BlueN fungerer som endnu et værktøj sammen med allerede eksisterende metoder til at styrke afgrøden. 

Læs mere om BlueN!

Klik her.

Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder om BlueN i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!