BlueN

BlueN er et nyt biologisk produkt som hjælper afgrøderne med at optage yderligere kvælstof fra atmosfæren og bidrager til at optimere planternes vækst- og udbyttepotentiale.

 

BlueN er en biostimulant, som indeholder den naturlige endofytiske bakterie Methylobacterium symboticum, der kan fiksere kvælstof direkte fra luften og derefter konvertere det til ammonium som planten kan omdanne til glutamin, en vigtig byggesten for plantens vækst og udvikling.

 

BlueN kommer ind i planten via dens spalteåbninger og koloniserer derefter imellem plantens celler. Efter påførsel på bladet, koloniserer BlueN hele planten og begynder at omdanne kvælstof til ammonium.

Det ammonium som produceres af BlueN kan nu bruges af plantens egne enzymer til at producere glutamin.

 

BlueN forsyner planten med en alternativ, bæredygtig kilde til kvælstof, som reducerer afhængigheden af kvælstofoptagelse i jorden og sikrer, at planten har kvælstof nok til hele vækstsæsonen.

BlueN må også anvendes i økologisk landbrug

Muligheden for anvendelse i økologisk landbrug er blevet efterspurgt adskillige gange.

Det er også muligt for økologiske landbrug at anvende BlueN. Det er bekræftet af Ecocert, at BlueN opfylder kravene i EU forordningen 2018/848 og kan anvendes på økologiske landbrug. 

Fordele

Øget plantevækst og modstandsdygtighed

BlueN forøger plantens vækst og modstandsdygtighed ved at øge kvælstofstilgængeligheden i planten igennem hele vækstsæsonen.

Nem at bruge

BlueN er simpel at opbevare og påføre – download vores brugsvejledning her.

Er en bæredygtig kilde til kvælstof

BlueN møder de foranderlige forventninger fra markedet ved at forsyne planten med en bæredygtig kilde til kvælstof uden risikoen for udvaskning eller udledning af yderligere klimagasser.

BlueN udgør en alternativ kilde til kvælstof som reducerer afhængigheden af kvælstofsoptag fra jorden og sikrer planten adgang til kvælstof igennem hele sæsonen.

 


Om BlueN

Afgrøder

  BlueN er en effektiv løsning i følgende afgrøder:

  • Korn
  • Raps
  • Majs
  • Kartofler

  Tekniske specifikationer

  Anvendelse – hvordan får man det optimale ud af BlueN?

   

  • 1 behandling pr afgrøde
  • Optimal temperatur for anvendelse (og effektiv kolonisering) er mellem 10-30°C​
  • Bør anvendes om morgenen, når planterne har det højeste antal åbne spalteåbninger
  • Undgå frost 1 dag før og 2 dage efter udbringningen
  • Afgrøden bør dække ca. 30 – 50% af jordoverfladen

   

  Dosering

  333g/ha

   

  Vandmængde

   100-250 l/ha, vandets pH skal være mellem 5-8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  IMG_Signup_Banner_Local_SR_STR_01 _2_Corteva-EU-GB-V1

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Kunne du tænke dig at vide mere om vores produktportefølje? Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få mere dybdegående informationer og råd om vores forskellige produkter.

  Tilmeld her