Ariane™ FGS

Ukrudtsmiddel

Ariane™ FGS er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i frøgræs og græsmarker.


Mere om produktet

Anvendelse

Ariane FGS bekæmper bl.a. burresnerre, forglemmigej, hvidmelet gåsefod, kamille, fuglegræs, fersken-, vej- og snerlepileurt, korsblomstret ukrudt, hyrdetaske, hanekro, haremad, liden nælde, lægejordrøg, natlimurt, pengeurt, svinemælde, valmue og tidsel.

Optimal effekt opnås om morgenen, når planterne er saftspændte og i god vækst. Dagstemperaturen bør være over 12° C, når der behandles.

Ariane FGS må ikke anvendes, hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter.


Afgrøder

Græs

Frøgræs

Anbefalinger

Førsteårs marker Flerårsmarker >90% effekt 70-90% effekt
2,5 l/ha 3,0 l/ha Korsblomstret ukrudt, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, markforglemmigej, agersennep og storkenæb.  
2,5 l/ha 3,5 l/ha Som ovenfor + burresnerre, kamille, fuglegræs, fersken-, vej- og snerlepileurt, hanekro, haremad, liden nælde, lægejordrøg, natlimurt, pengeurt, svinemælde og valmue Agerstedmoder, gul okseøje, spergel, tidsler, tvetand og ærenpris

Dokumenter

Download Etikette
Etikette.
Download Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedsdatablad.