Belkar™

  • Ukrudtsmiddel

Belkar™ bekæmper bredbladet ukrudt i vinterraps efter fremspiring.

Belkar har gennem flere år været danske landmænds foretrukne middel mod bredbladet ukrudt i vinterraps. Belkar har en god og bred effekt mod de væsentligste ukrudtsarter og bekæmper bl.a. kamille, hyrdetaske, valmue, burresnerre, kornblomst og storke- og hejrenæb.

Belkar har udelukkende bladeffekt og anvendes efter raps og ukrudt er fremspiret. Dermed er det muligt at tilpasse behov og strategi før der behandles.

Mere om produktet

Anvendelse

Belkar™ anvendes efter rapsens fremspiring om efteråret til bekæmpelse af bredbladet ukrudt. Belkar indeholder Arylex™ Active samt picloram og optages via ukrudtets blade. Behandlingstidspunktet er fleksibelt og Belkar giver mulighed for at tilpasse indsatsen til ukrudtsarter og ukrudtstryk.

Belkar bekæmper vigtige arter som hyrdetaske, kamille, valmue, storkenæb og burresnerre. Den primære anbefaling er én behandling når rapsen har 6 blade. I marker med mange storkenæb og hejrenæb anbefales en delt behandling, for at sikre rapsen de bedste vækstbetingelser.

I marker med mange storke- og hejrenæb anbefales altid en split behandling. Første behandling udføres på raps med 3-4 blade og følges op 3 uger senere med anden del af split-behandlingen. Split-behandling vil samtidig bekæmpe de øvrige arter.

Den maksimale dosering bestemmes af afgrødens størrelse. Ved behandling er det vigtigt at 90% af planterne har korrekt størrelse eller er større i forhold til den maksimalt tilladte dosering. 

Belkar er regnfast en time efter behandling. Belkar anbefales ikke anvendt i sorten Quartz.

Behandling med andre midler?

Belkar kan blandes med insektmidler og mikronæringsstoffer, undtaget rene bormidler. Der bør altid gå minimum 7 dage mellem Belkarbehandling og behandling med spildkorns-, svampe- og vækstreguleringsmidler. For øvrige midler anbefales maksimalt én blandingspartner.

 

Kerb og Belkar kan blandes, men de anbefalede anvendelsestidspunkter er forskellige for disse midler, hvorfor det normalt ikke er aktuelt.


Afgrøder

Raps

Raps, vinter (Brassica napus ssp. napus)

Anbefalinger

Effekttabel
Anbefaling BBCH 16
0,25 l/ha
BBCH 16
0,5 l/ha
Burresnerre x x
Forglemmigej   x
Fuglegræs   x**
Hvidmelet gåsefod x x
Hejrenæb   x*
Hyrdetaske   x
Kamille   x
Kornblomst x x
Pengeurt x x
Storkenæb   x*
Snerlepileurt   x
Tvetand x x
Valmue   x
* Ved kraftig forekomst anbefales en splitbehandling
**Ved en dosering på 0,5l/ha er den forventede effekt mod fuglegræs ca. 80%
Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder om Belkar i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Kontakt os billede.png

Kontakt os for mere information

Find din kontakt