Belkar™

Ukrudtsmiddel

BelkarTM bekæmper bredbladet ukrudt i vinterraps efter fremspiring.

Se aktuelle anbefalinger for efteråret 2021 - Klik her!


Mere om produktet

Anvendelse

BelkarTM anvendes efter rapsens fremspiring om efteråret til bekæmpelse af bredbladet ukrudt. Belkar indeholder ArylexTM Active samt picloram og optages via ukrudtets blade. Behandlingstidspunktet er fleksibelt og Belkar giver mulighed for at tilpasse indsatsen til ukrudtsarter og ukrudtsstryk.

Belkar bekæmper vigtige arter som hyrdetaske, kamille, valmue, storkenæb og burresnerre. Den primære anbefaling er én behandling når rapsen har 6 blade. I marker med mange storkenæb og hejrenæb anbefales en delt behandling, for at sikre rapsen de bedste vækstbetingelser.

Den maksimale dosering bestemmes af afgrødens størrelse. Ved behandling er det vigtigt at 90% af planterne har korrekt størrelse eller er større i forhold til den maksimalt tilladte dosering. 

Belkar er regnfast en time efter behandling. Belkar anbefales ikke anvendt i sorten Quartz.


Afgrøder

Raps

Raps, vinter (Brassica napus ssp. napus)

Anbefalinger

Effekttabel
Anbefaling BBCH 16
0,25 l/ha
BBCH 16
0,5 l/ha
Burresnerre x x
Forglemmigej   x
Fuglegræs   x**
Hvidmelet gåsefod x x
Hejrenæb   x*
Hyrdetaske   x
Kamille   x
Kornblomst x x
Pengeurt x x
Storkenæb   x*
Snerlepileurt   x
Tvetand x x
Valmue   x
* Ved kraftig forekomst anbefales en splitbehandling
**Ved en dosering på 0,5l/ha er den forventede effekt mod fuglegræs ca. 80%