Broadway header 1440x320.png

Broadway™

Ukrudtsmiddel

Broadway™ er et unikt ukrudtsmiddel, der i foråret bekæmper græs- og bredbladet ukrudt i vinterhvede, rug og triticale samt i vårhvede.


Mere om produktet

Anvendelse

Med Broadway er det muligt at bekæmpe ukrudt allerede fra det tidlige forår, hvor ukrudtet stadig er småt. Således sikres afgrøden optimale konkurrencebetingelser lige fra det tidlige forår og helt frem til høst.

Broadway er effektiv, så snart der er aktiv vækst – typisk når jordtemperaturen er over 6°C, og der er hvide rodspidser på ukrudtet.

Broadway kræver kun 1 times tørvejr for at give fuld effekt.

Efter en behandling med Broadway er der ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.

Såfremt der er behov for at vækstregulere samtidig med en Broadway behandling og afgrøden er i god vækst og kondition, kan Broadway tankblandes med 0,5 l/ha CCC. Ved anvendelse af højere doseringer eller andre vækstreguleringsmidler anbefales et behandlingsinterval på 7 dage.

Broadway kan blandes med relevante svampemidler – dog frarådes blanding med Bumper 25 EC og Tilt 250 EC.

Broadway skal altid anvendes sammen med PG26N. Mængden af PG26N justeres i forhold til den anvendte vandmængde. Ved vandmængder under 100 l/ha tilsættes 0,25 l/ha PG26N og ved vandmængder over 100 l/ha tilsættes 0,5 l/ha PG26N.


Afgrøder

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, vinter (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Anbefalinger for Broadway i vinterhvede, rug og triticale
Græsukrudt 110g* 165g* 220g*
Agerrævehale     x
Flyvehavre     x
Hejre, blød   x x
Hejre, gold     x
Kvik     x
Rajgræs   x x
Rapgræs, almindelig   x x
Vindaks x x x
*+PG26N
*Mængden af PG26N justeres i forhold til den anvendte vandmængde.
Ved vandmængder under 100 l/ha tilsættes 0,25 l/ha PG26N og ved vandmængder over 100 l/ha tilsættes 0,5 l/ha PG26N.

 

Anbefalinger for Broadway i vinterhvede, rug og triticale
Bredbladet ukrudt 110g* 165g* 220g*
Agersennep x x x
Agerstedmoder   x x
Agersvinemælk   x x
Burresnerre   x x
Forglemmigej, mark x x x
Fuglegræs x x x
Gul okseøje     x
Hanekro   x x
Haremad x x x
Hejrenæb     x
Hundepersille   x x
Hvidmelet gåsefod x x x
Hyrdetaske x x x
Hønsetarm   x x
Kamille, lugtløs x x x
Kornblomst   x x
Kiddike x x x
Pileurt, bleg x x x
Pileurt, fersken   x x
Pileurt, snerle x x x
Pileurt, vej     x
Sort natskygge     x
Spildraps x x x
Storkenæb   x x
Valmue, korn   x x
Ærenpris, flerfarvet   x x
Ærenpris, mark     x
Ærenpris, storkronet     x
Ærenpris, vedbend   x x
Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder om Broadway i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!