Catch™

Ukrudtsmiddel

Effektiv ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.

Etiketter

Læs Cortevas kornstrategi her


Mere om produktet

Anvendelse

Catch™ anvendes til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vårbyg, havre og vårhvede.

Catch sikrer en effektiv bekæmpelse af de betydende ukrudtsarter som f.eks. fuglegræs, hvidmelet gåsefod, pileurt, kamille og korsblomstrede arter. Ved anvendelse af reducerede doseringer, kan en blandingspartner være nødvendig for at sikre tilstrækkelig effekt.

For optimal effekt på vanskeligt ukrudt anbefales fuld dosering.

Catch optages primært gennem bladene, kan anvendes på alle jordtyper og er regnfast allerede en time efter sprøjtning


Afgrøder

Byg

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Havre

Havre (Avena spp.)

Hvede

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Anbefalinger

Afgrøde BBCH Dosering l/ha Effektiv bekæmpelse
Vårsæd 13-19 0.25 Hvidmelet gåsefod, kamille, fuglegræs, markforglemmigej, agersennep, hyrdetaske, spildraps, snerlepileurt, alm. pengeurt og natlimurt
20-25 0.4 Ovenstående arter + valmue, kornblomst, ferskenpileurt, haremad, alm. brandbæger og sort natskygge
26-32 0.6 Ovenstående arter + burresnerre, agertidsel, kiddike, mælkebøtte samt arterne hanekro, brandbæger, svinemælk og vejpileurt når behandling sker på kimbladsstadiet

Dokumenter

Download Etikette
Etikette.
Download Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedsdatablad.