Instinct™

 • Nitrifikationshæmmer

Instinct™ er en nitrifikationshæmmer, som sikrer tilgængeligt kvælstof til planterne.

Instinct tilsat gylle beskytter kvælstof i plantens rodzone og optimerer plantens kvælstofforsyning. Instinct hæmmer de bakterier i jorden, som omdanner kvælstof fra ammonium til nitrat. Dermed er kvælstoffet til rådighed, når planten har behov for det - selv i nedbørsrige år. 

 

Samtidig reduceres frigivelsen af drivhusgasser til atmosfæren. Virkningstiden er normalt 6-8 uger, men er overordnet styret af temperaturen. Instinct kan blandes i gylletanken, tilsættes i forbindelse med udbringning af gylle eller udsprøjtes med marksprøjten. 

 

Instinct er et vigtigt værktøj i ESGreen Tool-boksen til at opretholde et bæredygtigt og produktivt landbrug.

Reduktion af lattergasudledning

Instinct™ hjælper med at reducere udledningen af lattergas til atmosfæren ved at bevare kvælstof i ammonium form i længere tid. Lattergas er ca. 300 gange mere potent end CO2. Instinct er et nøgleværktøj til at mindske klimaaftryk og muliggøre et bæredygtigt landbrug.

Instinct hæmmer også lattergas fra svinegylle udbragt til vårbyg og vinterhvede

Nitrifikationshæmmere i forsøg udført ved Aarhus Universitet 2020 viser Instinct sig meget effektivt mod fordampningen af lattergas (N2O) ved tilsætning til svinegylle udbragt til vårbyg og vinterhvede. Effekterne er dog varierende og i ESGreen Tool indregnes 40 % reduktion. Det er også denne gennemsnitlige reduction af lattergasemissionen, som FN udvalget IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) anbefaler ved brug af nitrifikationshæmmere.

 

Produktet giver økonomiske fordele for landmænd og hjælper dem med at producere højere udbytte, mere effektivt og mere bæredygtigt. Dette er et win-win-scenarie mellem produktivitet og bæredygtighed.

Instinct image
Instinct image

Tekniske specifikationer

 • Aktivstof

  Optinyte™ -teknologi

 • Dosering

  1,7 l/ha

 • Opblandingsvejledning

  Opblanding kan ske enten ved lastning af vogn eller direkte i gylletanken.

  Ved anvendelse i gylletanken tilsættes Instinct flere steder i tanken under omrøring. Tanken bør omrøres minimum hver 5. dag, hvis udbringning sker over en længere periode.

 • Anvendelsesmetode

  Instinct kan udsprøjtes med marksprøjten i vand eller flydende gødning. Anvend minimum 100 l/ha vand eller flydende gødning.

  For at sikre effekten af Instinct, bør indarbejdning i jorden ske indenfor 10 dage efter udbringning. 13 mm nedbør indenfor 10 dage gør det ud for indarbejdning.

  Instinct virker typisk i 6-8 uger og kølig jord øger virkningstiden.

Beregn hvor meget Instinct du skal tilsætte din gylletank

Indhold af gylle i tanken
Der er lige nu så meget gylle i tanken

tons

Dosering af gylle

tons pr ha

Dosering af InstinctTM
Vi anbefaler 1,7 liter pr ha. ved nedfældning.
Vi anbefaler 1,0 liter pr ha. ved placering under majsrækker.

[værdi] liter pr ha

Så mange liter InstinctTM skal du tilsætte tanken:
[værdi]
liter
Du kan køre gylle ud på så mange hektar:
[værdi]
ha

Beregn hvor meget InstinctTM du skal tilsætte efter du har kørt en del gylle ud

Denne del af beregneren tager udgangspunkt i den situation, hvor man har kørt gylle opblandet med InstinctTM ud, men beholderen er ikke blevet tømt.
Derefter er der tilført yderligere gylle til tanken og du ønsker at beregne hvor meget InstinctTM du skal tilsætte, for at den nye gyllemængde indeholder nok InstinctTM.
Beregneren giver dig også mulighed for at beregne, hvor meget InstinctTM der skal tilsættes, hvis du ønsker at ændre doseringen af InstinctTM.
Vælg da blot 0 tons som ”Ny Gylle” tilført til tanken.
Endelig kan du også beregne, om der skal tilsættes mere InstinctTM hvis du ændrer doseringen af gylle pr ha.
Oprindelig dosering af InstinctTM
Doseringen af Instinct da du kørte ud første gang

[værdi] liter pr ha

Oprindelig dosering af gylle
Dosering af gylle da du kørte ud første gang

tons pr ha

Aktuelt indhold af gylle
Der er lige nu så meget gylle i tanken

tons

Heraf udgør ”Ny gylle” tilført til tanken
Den mængde som er tilført tanken efter første udbringning

tons

Aktuel dosering af gylle
Den dosering af gylle du vil bruge fremover

tons pr ha

Ønsket dosering af InstinctTM
Den dosering af Instinct du vil bruge fremover
Vi anbefaler 1,7 liter pr ha. ved nedfældning.
Vi anbefaler 1,0 liter pr ha. ved placering under majsrækker.

[værdi] liter pr ha

Så mange liter InstinctTM skal du tilsætte tanken:
[værdi]
liter
Du kan køre gylle ud på så mange hektar:
[værdi]
ha
Kontakt os billede.png

Kontakt os for mere information

Find din kontakt