Kerb™ 400 SC

Ukrudtsmiddel

Kerb™ 400 SC anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, lucerne til frø, rødkløver til frø, alsikekløver til frø, hvidkløver til frø, humlebælg til frø, kællingetand til frø, skorzonerrod til frø, frugtbuske, skove og beplantninger og til planteskolekulturer. 


Mere om produktet

Anvendelse

Kerb™ 400 SC er et jordvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsukrudt og enkelte bredbladede ukrudtsarter i en række afgrøder til frø, frugtbuske, planteskolekulturer samt skov og beplantninger.

Kerb 400 SC bekæmper bl.a. spildkorn, enårig rapgræs, flyvehavre, vindaks, agerrævehale og andre kulturgræsarter samt fuglegræs.

Den bedste virkning opnås når jordtemperaturen ved udsprøjtning er under 10° C og jorden er fugtig. Udsprøjtning på frossen jord er mulig. Udsprøjtning på snedække bør undgås af hensyn til risikoen for overfladeafstrømning.

Se etiketten for en detaljeret anvendelsesvejledning og doseringsoversigt.


Afgrøder

Hindbær

Hindbær (Rubus idaeus)

Juletræer

Juletræer

Kløver

Kløver, til frø (Trifolium spp.)

Kællingetand

Kællingetand (Lotus spp.)

Lucerne

Humlesneglebælg, til frø (Medicago lupulina)

Lucerne (Medicago sativa)

Lucerne, til frø (Medicago sativa ssp. sativa)

Raps

Raps, vinter (Brassica napus ssp. napus)

Ribs

Ribs (Ribes rubrum)

Skorzonnerrod

Skorzonnerrod (Scorzonera hispanica)

Solbær

Solbær (Ribes nigrum)

Stikkelsbær

Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)