Rapsbillede

Korvetto™

Ukrudtsmiddel

Bekæmpelse af flest mulige ukrudtsarter i vinterraps om foråret

 

Korvetto™, som indeholder Arylex™ Active, er det ukrudtsmiddel, som om foråret bekæmper flest ukrudtsarter i vinterraps. Korvetto kombinerer effekten fra Matrigon 72 SG med effekten fra Arylex Active, som bl.a. findes i BelkarTM. Korvetto indeholder 120 g/l clopyralid og 4,8 g/l Arylex Active.
 

Korvetto virker ved at begge aktivstoffer optages i ukrudtets blade. Den bedste effekt opnås ved behandling på småt ukrudt i en veletableret afgrøde. Anvend Korvetto, når dagstemperaturen er 10°C og der ikke er udsigt til frost.
 

Maksimalt tilladte dosering er 0,65 l/ha. Behandling skal ske senest i BBCH 50, hvilket er før blomsterknopperne er synlige.
 

Efter høst af en behandlet afgrøde er der frit afgrødevalg. I tilfælde af omsåning kan korn, græs, majs eller raps etableres.


Ny moderne og optimeret formulering

 

Korvetto er en moderne og optimeret EC-formulering. Korvetto indeholder ikke råolie-destillater, hvilket minimerer lugt ved behandling i sammenligning med andre EC-formuleringer.
 

Du kan anvende Korvetto om foråret. Du behøver ikke tilsætte additiver for at få optimal effekt. Produktet er blandbart med relevante midler som mikronæringsstoffer, skadedyrsmidler, ukrudtsmidler samt svampe- og vækstreguleringsmidler.


Korvetto bekæmper flere ukrudtsarter end andre midler

 

Sammenlignet med andre ukrudtsmidler, som anvendes om foråret i vinterraps, bidrager Korvetto med bekæmpelse af flere ukrudtsarter som f.eks. jordrøg, valmue og tvetand. Derudover har Korvetto den bedste effekt mod storkenæb blandt de mulige forårsløsninger.


Forventet effekt ved 0,65 l/ha i BBCH 30-50

Afgrøder

Raps

Raps, vinter (Brassica napus ssp. napus)

Korvetto bekæmper disse ukrudtsarter

Burresnerre X
Gåseurt X
Kamille X
Kornblomst  X
Melder X
Storkenæb (X)*
Tidsler X
Tvetand X
Valmue X
*Den bedste effekt mod storkenæb opnås, når der behandles på små planter i en konkurrencestærk afgrøde. I andre tilfælde kan genvækst forventes nogle uger efter behandling.