Mustang™ Forte

Ukrudtsmiddel

Stærk og økonomisk attraktiv løsning i vinter- og vårsæd med høj effekt på vanskeligt ukrudt som burresnerre, kornblomst, kamille, rodukrudt m.fl.


Mere om produktet

Anvendelse

Mustang™ Forte er det brede ukrudtsmiddel, der bekæmper alt bredbladet ukrudt i vintersæd. Selv effekten overfor rodukrudt, som agertidsel, er god.

I vårsæd er Mustang Forte det naturlige valg, når der ønskes sikker bekæmpelse af almindeligt og mindre almindeligt ukrudt. Mustang Forte kan anvendes alene eller i blanding med et andet ukrudtsmiddel.

Mustang Forte har sikker effekt på snerlepileurt. Indholdet af aminopyralid sikrer samtidig effekt på de planter som endnu ikke er fremspiret. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en opfølgende behandling senere i vækstsæsonen.

Mustang Forte er ikke omfattet af begrænsningerne, som gælder for mange SU-produkter. Mustang Forte kan derfor anvendes, uanset om der i samme sæson allerede er anvendt eller skal anvendes SU-produkt.

Det er muligt at etablere raps, korn, majs og græs efter brug af Mustang Forte – vær dog opmærksom på andre begrænsninger.


Afgrøder

Byg

Byg, Vinter (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Havre

Havre (Avena spp.)

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Anbefalinger for Mustang Forte - Vintersæd
  0,5 l/ha 0,75 l/ha 1,0 l/ha
Agersennep x x x
Agerstedmoder     x
Agersvinemælk   x x
Brandbæger x x x
Burresnerre   x x
Forglemmigej, mark x x x
Fuglegræs x x x
Hanekro   x x
Haremad   x x
Hejrenæb     x
Hundepersille     x
Hvidmelet gåsefod x x x
Hyrdetaske x x x
Kamille, lugtløs x x x
Kartofler, spild     x
Kornblomst   x x
Pileurt, bleg x x x
Pileurt, fersken x x x
Pileurt, snerle x x x
Pileurt, vej     x
Sort natskygge x x x
Spildraps x x x
Storkenæb     x
Tidsel, ager     x
Valmue, korn     x
Ærenpris   x x

 

Anbefalinger for Mustang Forte - vårsæd
Afgrøde                      Vækststadie Middel og dosering pr. ha

Vårbyg
Vårhvede

13-20 Mustang Forte 0,3 l
+DFF®* 0,03 l
Vårsæd inkl. havre (rodukrudt) 20-32 Mustang Forte 0,75 l
*®Registreret varemærke Bayer AG