N-Lock™

Nitrifikationshæmmer

N-Lock™ er en nitrifikationshæmmer, som sikrer tilgængeligt kvælstof til planterne.


Mere om produktet

Anvendelse

N-Lock™ er en nitrifikationshæmmer, som ved anvendelse sammen med gylle og kvælstofgødning, hæmmer omdannelsen af ammonium til nitrat i jorden. Derved bevares kvælstof plantetilgængeligt uden at risikere tab i forbindelse med nedbør. N-Lock kan bruges i majs, korn og raps. N-Lock virker typisk i 3-8 uger. Kølig jord øger virkningstiden.

Anbefalet dosering er 2,5 l/ha iblandet gylle. Opblanding kan ske enten ved lastning af vogn eller direkte i gylletanken.

Ved anvendelse i gylletanken tilsættes N-Lock flere steder i tanken under omrøring. Tanken bør omrøres minimum hver 5. dag, hvis udbringning sker over en længere periode.

N-Lock kan udsprøjtes med marksprøjten i vand eller flydende gødning. Anvend minimum 100 l/ha vand eller flydende gødning.

For at sikre effekten af N-lock, bør indarbejdning i jorden ske indenfor 10 dage efter udbringning. 13 mm nedbør indenfor 10 dage gør det ud for indarbejdning.


Afgrøder

Byg

Byg, Vinter (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Havre

Havre (Avena spp.)

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Majs

Majs (Zea mays ssp. mays)

Raps

Raps, vinter (Brassica napus ssp. napus)

Raps, vår (Brassica napus ssp. napus)

Roe

Roe (Beta vulgaris)

Roe, sukker (Beta vulgaris ssp. Vulgaris)

Rødbede (Beta vulgaris ssp. Vulgaris)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)


Dokumenter

Download Etikette
Etikette.
Download Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedsdatablad.