Option®

Svampemiddel

Option WG® er et kurativt skimmelmiddel med effekt på 1-2 dage. Skal altid anvendes i blanding med et præventivt produkt.


Mere om produktet

Anvendelse

Option® er translaminær og systemisk, hvilket sikrer en god fordeling og beskyttelse af afgrøden.

Option® beskytter afgrøden mod jordsmitte og stængelsvamp, samt forhindrer dannelsen af oosporer (hvilesporer).

Option® er godkendt i BBCH 15-93 med:

  • Op til 8 behandlinger per sæson
  • 0,2 kg/ha per behandling
  • 1 dags behandlingsfrist
  • Ned til 5 dages behandlingsintervaller

Option® forhandles i 1,5 kg emballage.


Afgrøder

Kartoffel

Kartoffel (Solanum tuberosum ssp. Tuberosum)


Dokumenter

Download Etikette
Etikette.
Download Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedsdatablad.