Pixxaro™ EC

Ukrudtsmiddel

Pixxaro™ EC indeholder Arylex™ Active og er velegnet som basismiddel mod bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede.


Mere om produktet

Anvendelse

Pixxaro™ EC er et blandingsprodukt som indeholder aktivstoffet Arylex samt det velkendte fluroxypyr, som kendes fra StaraneTM. En bredt virkende kombination af auxinhæmmere og uden indhold af ALS-hæmmere. Pixxaro EC er kendetegnet ved, at de første synlige symptomer på ukrudt allerede ses kort tid efter behandling. Selv under kølige forhold sikrer aktivstoffet Arylex en stabil og sikker effekt.

Pixxaro EC er velegnet som basismiddel mod bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede.

Pixxaro EC har en bred og stærk effektprofil. Den bekæmper bl.a. burresnerre, pileurt, hvidmelet gåsefod, fuglegræs – inkl. SU-resistent, storkenæb, valmue, jordrøg, tvetand og hanekro.

Pixxaro EC er fleksibel som blandingspartner. Der vil med et egnet middel mod kamille, raps, agerstedmoder og ærenpris opnås en bred og sikker løsning, som samtidig både forebygger og bekæmper resistent ukrudt.


Afgrøder

Byg

Byg, Vinter (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Anbefaling i vårbyg og vårhvede
Middel og dosering Ukrudtsarter
Pixxaro EC 0,2-0,25 l/ha Fulgegræs, pileurt, burresnerre, hanekro, jordrøg, storkenæb, valmue, hvidmelet gåsefod, tvetand, hyrdetaske
+Ally®* SX 5-7g/ha +kamille, raps, agerstedmoder, ærenpris
+Express®* SX +DFF®* 5g/ha
0,05l/ha
Som ovenfor, bedre på stedmoder og ærenpris. Kan anvendes i marker med græsudlæg
+Hussar®* OD +DFF 0,02-0,035 l
0,05 l
Som ovenfor + effekt mod enårig rapgræs
* ® Ally and Express er registreret varemærke FCM Agricultural Solutions
* ® DFF og Hussar er registreret varemærke Bayer AG

 

Effekttabel - vårbyg og vårhvede
  0,25 l/ha 0,35 l/ha
Agersennep x x
Burresnerre x x
Forglemmigej, mark x x
Fuglegræs x x
Hanekro x x
Hejrenæb x x
Hundepersille x x
Hvidmelet gåsefod x x
Jordrøg x x
Nælde x x
Pileurt, snerle x x
Pileurt, vej x x
Storkenæb x x
Tvetand, rød x x
Valmue, korn x x
Vejbred   x