Pixxaro header 1440x320.png

Pixxaro™ EC

Ukrudtsmiddel

Pixxaro™ EC indeholder Arylex™ Active og er velegnet som basismiddel mod bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede.

 

Pixxaro EC virker hurtigt og symptomer ses kort tid efter behandling. I situationer hvor ukrudtsbekæmpelsen udsættes for at afvente fremspiring, vil Pixxaro EC hurtigt reducere størrelsen af pladskrævende arter som melder, hanekro, storkenæb, jordrøg og flere andre.

ukrudt
ukrudt

Mere om produktet

Anvendelse

Pixxaro™ EC er et blandingsprodukt som indeholder aktivstoffet Arylex samt det velkendte fluroxypyr, som kendes fra StaraneTM. En bredt virkende kombination af auxinhæmmere og uden indhold af ALS-hæmmere. Pixxaro EC er kendetegnet ved, at de første synlige symptomer på ukrudt allerede ses kort tid efter behandling. Selv under kølige forhold sikrer aktivstoffet Arylex en stabil og sikker effekt.

Pixxaro EC er velegnet som basismiddel mod bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede.

Pixxaro EC har en bred og stærk effektprofil. Den bekæmper bl.a. burresnerre, pileurt, hvidmelet gåsefod, fuglegræs – inkl. SU-resistent, storkenæb, valmue, jordrøg, tvetand og hanekro.

Pixxaro EC er fleksibel som blandingspartner. Der vil med et egnet middel mod kamille, raps, agerstedmoder og ærenpris opnås en bred og sikker løsning, som samtidig både forebygger og bekæmper resistent ukrudt.

Pixxaro EC kan anvendes både med og uden udlæg

Pixxaro EC kan anvendes i vårbyg og vårhvede med og uden græsudlæg. Pixxaro EC sætter ingen begrænsninger for afgrødevalget efter høst, og kan blandes med relevante ukrudtsmidler og mikronæringsstoffer. Pixxaro EC kan ikke anvendes i havre, her anbefales i stedet Mustang Forte.

Pixxaro EC bekæmper vanskelige arter

Burresnerre bekæmpes uanset dosering. Effekten mod fuglegræs er på et meget højt niveau, uanset om de er resistente eller ej. Mod resistent fuglegræs bør anvendes 0,25 l/ha grundet det høje effektkrav. Snerlepileurt bekæmpes effektivt. Vejpileurt kræver lidt højere dosering og bør bekæmpes mens den stadig har få løvblade. Melde er meget følsom. Symptomer ses den eller de første dage efter behandling.

Pixxaro EC sætter ny standard for bekæmpelse af storke- og hejrenæb og giver fleksibelt behandlingsvindue.

Bekæmpelse af lægejordrøg med Pixxaro EC lader sig gøre i alle størrelser. Behandling bør afvente fremspiring af alle planter – dog skal de bekæmpes før afgrøden hæmmes. Hanekro og valmue bekæmpes ligeledes med Pixxaro EC. Resistent valmue inklusiv. Forsøg har bekræftet Pixxaro EC’s styrke mod hundepersille


Afgrøder

Byg

Byg, Vinter (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Anbefaling i vårbyg og vårhvede
Middel og dosering Ukrudtsarter
Pixxaro EC 0,2-0,25 l/ha Fulgegræs, pileurt, burresnerre, hanekro, jordrøg, storkenæb, valmue, hvidmelet gåsefod, tvetand, hyrdetaske
+Ally®* SX 5-7g/ha +kamille, raps, agerstedmoder, ærenpris
+Express®* SX +DFF®* 5g/ha
0,05l/ha
Som ovenfor, bedre på stedmoder og ærenpris. Kan anvendes i marker med græsudlæg
+Hussar®* OD +DFF 0,02-0,035 l
0,05 l
Som ovenfor + effekt mod enårig rapgræs
* ® Ally and Express er registreret varemærke FCM Agricultural Solutions
* ® DFF og Hussar er registreret varemærke Bayer AG

 

Effekttabel - vårbyg og vårhvede
  0,25 l/ha 0,35 l/ha
Agersennep x x
Burresnerre x x
Forglemmigej, mark x x
Fuglegræs x x
Hanekro x x
Hejrenæb x x
Hundepersille x x
Hvidmelet gåsefod x x
Jordrøg x x
Nælde x x
Pileurt, snerle x x
Pileurt, vej x x
Storkenæb x x
Tvetand, rød x x
Valmue, korn x x
Vejbred   x
Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder om Pixxaro i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!