Primus™ XL

Ukrudtsmiddel

Primus™ XL anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinter- og vårsæd samt i græs.


Mere om produktet

Anvendelse

Primus™ XL er et blandingsprodukt sammensat af to velkendte aktivstoffer - florasulam og fluroxypyr. Florasulam er en ALS-hæmmer, der forhindrer planten i at producere vigtige aminosyrer, hvorefter den dør. Fluroxypyr har auxin virkning, der fremkalder ukontrolleret kraftig vækst i følsomme planter, hvorefter planten dør.

Primus XL optages primært gennem bladene og kan derfor anvendes på alle jordtyper.

I vintersæd anvendes Primus XL når der om foråret skal følges op på en efterårsbehandling mod vigtige ukrudtsarter som burresnerre, kamille m.fl.

I vårsæd kan Primus XL indgå som en vigtig blandingspartner i den almindelige ukrudtsbekæmpelse. Primus XL sikrer en effektiv bekæmpelse af arter som burresnerre, kamille m.fl.

Primus XL er relativt uafhængig af temperaturen på behandlingstidspunktet, og behandling kan derfor foretages allerede fra 5°C. I vintersæd og græsser kan behandlingen påbegyndes, så snart planterne er i vækst om foråret. Produktet kan anvendes fra BBCH 20 til 39.

Primus XL er regnfast efter 1 time.


Afgrøder

Byg

Byg, Vinter (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Græs

Frøgræs

Havre

Havre (Avena spp.)

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Anbefalinger for Primus XL - vintersæd
  0,5 l/ha 0,75 l/ha 1,0 l/ha
Agerkål x x x
Agersennep x x x
Brandbæger   x x
Brøndsel, fliget   x x
Burresnerre x x x
Forglemmigej, mark x x x
Fuglegræs x x x
Hanekro   x x
Haremad   x x
Hyrdetaske x x x
Hønsetarm x x x
Kamille, lugtløs x x x
Kamille, skives x x x
Kiddike   x x
Kornblomst     x
Pileurt, bleg x x x
Pileurt, fersken x x x
Pileurt, snerle x x x
Pileurt, vej     x
Spildraps   x x
Storkenæb     x
Valmue, korn     x