Rexade product hero image

Rexade™ 440

Ukrudtsmiddel

Frihed er effektiv bekæmpelse af græs og bredbladet ukrudt.
 

Rexade™ 440 - er et nyt og bredspektret ukrudtsmiddel mod både græs- og bredbladet ukrudt til anvendelse i hvede, rug, triticale.
 

Én behandling er alt, hvad du behøver for at få en effektiv bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt, herunder også en lang række resistente arter. Dette giver dig større frihed til at planlægge dit arbejde i marken.

 

Rexade™ 440 indeholder tre aktivstoffer:

•    Pyroxsulam

•    Florasulam

•    Arylex Active


Du kender sikkert allerede pyroxsulam og florasulam fra Broadway™ . Arylex™ Active er en vigtig del af både Zypar™  og Pixxaro™  EC.

 

Tilsæt blot PG26N

Rexade™ skal anvendes i blanding med additivet, PG26N, for at sikre en optimal effekt. Anbefalet dosering af PG26N er 0,5 l/ha.

Ny, innovativ formulering

Rexade 440 er formuleret med den innovative GoDRI™ teknologi, som er patenteret af Corteva Agriscience. Formuleringen sikrer en hurtig opløsning og opblanding af granulatet, selv I koldt vand. Dette mindsker risikoen for tilstopning af filtrer og dyser.

  • Højt indhold af aktivstoffer i produktet
  • Mindre emballage at håndtere og bortskaffe
  • Mindre anvendt mængde pr. hektar

Frihed er ikke at skulle bekymre sig om vejret

Rexade er effektiv under alle forhold. Midlet er regnfast allerede efter en time og virker selv ved lave temperaturer. Derfor er det oplagt at anvende Rexade 440 i det tidlige forår på små ukrudtsplanter.

•    Regnfast efter én time

•    Kan anvendes ved aktiv vækst og lave temperaturer

•    Kan anvendes fra vækststadie 23-32 i vintersæd og fra vækststadie 21-32 i vårhvede

•    Forebygger resistensudvikling af bredbladet ukrudt

•    Fleksibel i forhold til efterfølgende afgrøde

Bedre effekt med Arylex™ Active

according-list-desktop-335x223

Arylex™ tilhører en helt ny gruppe af syntetiske auxinherbicider. Det har en meget hurtig virkning og som de to andre aktivstoffer i Rexade, virker det selv ved lave temperaturer. Med Arylex™ som blandingspartner, får en du en effektiv forebyggelse af resistens samt bekæmpelse af allerede SU-resistente arter som f.eks. fuglegræs, valmue og hanekro.

Dette sikrer en effektiv bekæmpelse og en fremtidssikker strategi.

Enårig rapgræs

Enaarig-rapgraes-de-335x223

Hvis enårig rapgræs ønskes bekæmpet samtidig bør der tilsættes 0,3 l/ha Atlantis.

Afgrøder

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, vinter (x Triticosecale spp.)

Rexade™ 440 + PG26N bekæmper disse arter

 

Effekt tabel
Bredbladet ukrudt Dosering g/ha
  30 g* 37,5 g* 50 g*
Agersennep
Agerstedmoder    
Alm. brandbæger  
Burresnerre
Forglemmigej, mark
Fuglegræs
Hanekro
Hejrenæb  
Hundepersille  
Hvidmelet gåsefod
Hyrdetaske
Jordrøg
Kamille
Kornblomst    
Pileurt, bleg
Pileurt, fersken
Pileurt, snerle
Pileurt, vej    
Spildraps
Storkenæb  
Tvetand, rød
Valmue, korn  
Vejbred  
Ærenpris    
       
Græsukrudt      
Blød hejre    
Flyvehavre    
Rajgræs    
Rapgræs, alm.    
Vindaks
Afgrøde Vækststadie  
Vinterhvede, rug og triticale 23-29 37,5 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N
30-32 50 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N
Vårhvede 21-32 40 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha PG26N

 

Ved stor forekomst af enårig rapgræs anbefales det at tilsætte 0,3 l/ha Atlantis OD*.

*Atlantis OD er ikke tilladt i rug efter vækststadie 30.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Hold dig opdateret på vores nyheder om Rexade 440 i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
text-on-image-image-mobile-2

Kontakt os for mere information

Find din kontakt