Starane™ 333 HL

Ukrudtsmiddel

Starane™ 333 HL er et systemisk ukrudtsmiddel med god effekt på burresnerre, pileurt og fuglegræs i korn og majs.


Mere om produktet

Anvendelse

Starane™ 333 HL er en opdateret og højkoncentreret formulering af Starane™ 180. Det er et systemisk ukrudtsmiddel, som optages gennem bladene og kan anvendes på alle jordtyper, samtidig med at der er frit afgrødevalg efter høst af en behandlet afgrøde. Starane 333 HL er godkendt til anvendelse om foråret i alt korn og majs. Starane 333 HL kan anvendes fra temperaturer over 12 °C. Tilsætning af et additiv er ikke nødvendig og fremmer ikke effekten.


Afgrøder

Byg

Byg, Vinter (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Havre

Havre (Avena spp.)

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Majs

Majs (Zea mays ssp. mays)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Afgrøde BBCH Dosering l/ha Følsomme og meget følsomme ukrudtsarter >85% effekt
Vintersæd 23-29 0.25 Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs og snerlepileurt
30-39 0.36
40-45 0.4 Burresnerre, fuglegræs og snerlepileurt
Vårsæd 13-19 0.1 Burresnerre, fuglegræs, forglemmigej og snerlepileurt
20-29 0.25
30-45 0.3 Burresnerre, fuglegræs og snerlepileurt
Majs 13-16 0.15 Burresnerre, fuglegræs og snerlepileurt

Dokumenter

Download Etikette
Etikette.
Download Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedsdatablad.