Starane™ XL

Ukrudtsmiddel

Starane™ XL anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinter- og vårsæd samt i græs.


Mere om produktet

Anvendelse

Starane™ XL har en særdeles bredspektret virkning og bekæmper en lang række af de mest tabsgivende ukrudtsarter.

Starane XL kan anvendes i alle arter af vinter- og vårsæd. Det kan også anvendes i afgrøder med udlæg af græs.

Starane XL kan anvendes alene, men kan også anvendes som blandingspartner med de fleste herbicider, fungicider, vækstregulatorer, bladgødninger og insekticider.

Da Starane XL primært optages via bladene, kan den anvendes på alle jordtyper.

Starane XL er relativt uafhængig af temperaturen på behandlingstidspunktet, og behandlinger kan derfor foretages allerede fra 5°C. I vintersæd og græsser kan behandlingen påbegyndes, så snart planterne er i vækst om foråret.

Starane XL er regnfast efter 1 time.


Afgrøder

Byg

Byg, Vinter (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Græs

Frøgræs

Havre

Havre (Avena spp.)

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Anbefalinger for Starane XL - vintersæd
  0,6 l/ha 0,8 l/ha 1,0-1,2 l/ha
Agerkål x x x
Agersennep x x x
Brandbæger     x
Brøndsel, fliget   x x
Burresnerre x x x
Forglemmigej, mark x x x
Fuglegræs x x x
Hanekro   x x
Haremad   x x
Hyrdetaske x x x
Hønsetarm x x x
Kamille, lugtløs x x x
Kamille, skive x x x
Kiddike     x
Pileurt, bleg x x x
Pileurt, fersken x x x
Pileurt, snerle x x x
Pileurt, vej     x
Spildraps     x
Storkenæb     x
Valmue, korn     x