Tombo™

Ukrudtsmiddel

Tombo™ anvendes om foråret til bekæmpelse af græs og bredbladet ukrudt i hvede, rug og triticale.


Mere om produktet

Anvendelse

Tombo™ sikrer en effektiv bekæmpelse af bl.a. vindaks, burresnerre,kamille, snerlepileurt, valmue og kornblomst i hvede, rug og triticale om foråret.

Effekten af Tombo er høj, uanset om det er som opfølgende behandling eller på marker, der ikke er behandlet om efteråret.

Tombo indeholder aminopyralid hvilket giver sikker effekt mod snerlepileurt, endda dem som ikke er fremspiret på behandlingstidspunktet.

For at sikre optimal effekt anbefales det at behandle i kornets stadie 30-32.

Det er muligt at etablere raps, korn, majs og græs efter brug af Tombo – vær dog opmærksom på andre begrænsninger; se etiketten.


Afgrøder

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, vinter (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Anbefalinger for Tombo i vinterhvede, rug og triticale
  100 g/ha* 150 g/ha* 200 g/ha*
Agersennep x x x
Agerstedmoder   x x
Burresnerre   x x
Forglemmigej x x x
Fuglegræs x x x
Hanekro   x x
Hejrenæb     x
Hvidmelet gåsefod x x x
Hyrdetaske x x x
Kamille x x x
Pileurt, bleg x x x
Pileurt, fersken x x x
Pileurt, snerle x x x
Sort natskygge x x x
Storkenæb     x
Spildraps     x
Tvetand     x
Valmue, korn x x x
Vindaks   x x
Ærenpris   x x

Dokumenter

Download Etikette
Etikette.
Download Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedsdatablad.