Zorvec® Enicade + Azuleo

Zorvec Enicade®

Svampemiddel

Ved anvendelse af Zorvec Enicade er kartoffelplanterne beskyttet i op til 10 dage. Dette giver 3-4 ekstra dages beskyttelse mod kartoffelskimmel i forhold til andre skimmelløsninger.

Zorvec Enicade® er en unik løsning som effektivt kontrollerer kartoffelskimmel (Phytophtora infestans) i kartofler. 

 

Zorvec Enicade® beskytter nytilvækst og sikrer en langvarig beskyttelse af kartoflerne. Det giver i sidste ende et højere udbytte og bedre afkast.

Zorvec Enicade® er en helt ny virkemekanisme, og der er ingen krydsresistens til andre svampemidler.

 

Zorvec Enicade® anbefales i blanding med et andet skimmelmiddel for at forebygge resistensudviklingen. Følg altid de gældende anbefalinger for blandingspartner. Disse kan oplyses ved at kontakte Corteva Agriscience

 

*Bemærk: Zorvec Enicade blev i 2022 solgt i Danmark i en sampakke med Azuleo, der indeholder aktivstoffet cyazofamid. Azuleo har mistet sin godkendelse og må ikke opbevares eller anvendes efter 30. april 2023. Etikette og SDS er stadig tilgængelig på denne side indtil forbudsdato. 

 

Aktivtstof i Zorvec Enicade®

•     Oxathiapiprolin

Klassifikation af Zorvec Enicade® i Euroblight  

EuroBlight er et europæisk netværk af videnskabsmænd og specialister som arbejder med kartoffelbladplet og kartoffelskimmel. Netværket består af 150 medlemmer, som mødes hver 18. måned. http://www.euroblight.net/

Dele af aktiviteterne, som gennemføres af denne gruppe, f.eks. klassificeringen til kontrol af kartoffelskimmel, baseres på uafhængige EuroBlight-forsøg som bliver gennemført over flere år, på flere lokaliteter i Europa. Klassificeringen af alle øvrige egenskaber er baseret på ekspertkundskaber hos EuroBlights egne eksperter. Formålet med tabellen nedenfor er at give kartoffelavlere en uafhængig videnskabelig oversigt af tilgængelige svampemidlers effektivitet. 

Zorvec Enicade® klassificering i kartofler
Fungicid Beskyttelse af nytilvækst Regnfasthed Forebyggelse Stængelangreb
Zorvec ++(+) +++ +++ ++(+)
Cyazofamid ++ +++ +++ +
Mandipropamid ++ +++ +++ +
Bedømmelse: +++ = Fremragende, ++ = God, + = Dårlig Kilde: Euroblight Late blight fungicide table - Januar 2019

Ifølge Euroblights klassificering er det tydligt at Zorvec Enicade® overstiger gældende standarder når det kommer till beskyttelse mod kartoffelskimmel, især når det gælder beskyttelse af nytilvækst og stængelskimmel Også generelt forebyggende beskyttelse er meget bedre end gældende standarder på markedet. 

Undgå at bekymre dig om vejret

Zorvec Enicade® er regnfast efter 20 minuter Optimalt skal Zorvec Enicade anvedes  første gang der er et højt smittetryk af skimmel  efter BBCH 59. Dette giver en uovertruffen beskyttelse i op til 10 dage efter behandlingen.

Zorvec Enicade® registrering

Afgrøde BBCH Dosis
Kartoffel 59-79 0,15 L/ha Zorvec Enicade® (max 2 behandlinger)

Læs altid etiketten før behandling.

Plain Field

Kontakt din lokale forhandler, Corteva eller Cortevas rådgivere for mere information

Kontakt