Zypar header 1440 x 320.png

Zypar™

Ukrudtsmiddel

Zypar™ indeholder Arylex™ Active, samt florasulam og bekæmper om foråret et bredt udsnit af ukrudtsarter i hvede, rug, triticale og byg frem til st. 45.

Begge aktivstoffer stiller ikke særlige krav til temperaturen ved behandling, hvilket sikrer flest mulige sprøjtedage og timer. Derudover, har Zypar ingen begrænsninger for efterfølgende afgrøder.


Mere om produktet

Anvendelse

Zypar™ indeholder aktivstoffet Arylex™ Active samt florasulam, som allerede kendes fra Primus™. Begge aktivstoffer i Zypar virker effektivt selv under kølige forhold - en fleksibilitet der giver flere sprøjtetimer med optimal effekt og mulighed for at opnå den bedste rettidseffekt.

Zypar skal anvendes om foråret og bekæmper et bredt udsnit af ukrudtsfloraen i de danske marker. Heriblandt kamille, pileurt, burresnerre og raps. Mere vanskellige arter som storkenæb, valmuer, jordrøg og en række andre arter bekæmpes ligeledes effektivt.

Som opfølgning på en efterårsbehandling i vintersæd om foråret, vil Zypar som oftest kunne stå alene mod bredbladet ukudt, hvorfor en blandingspartner ikke er nødvendig.

Zypar er en OD-fomulering, hvorfor tilsætning af et additiv ikke er nødvendigt for at opnå optimal effekt.

Zypar er regnfast efter en time og kan bruges helt frem til skridning.

Der er frit afgrødevalg efter høst af den behandlede afgrøde, ligesom der ikke er restriktioner for anvendelsen af halm.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Hold dig opdateret på vores nyheder om Zypar i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!

Afgrøder

Byg

Byg, Vinter (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Byg, Vår (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Hvede

Hvede, Vinter (Triticum spp.)

Hvede, Vår (Triticum spp.)

Rug

Rug (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Anbefalinger

Effekttabel i vintersæd
  0,5 l/ha 0,75 l/ha 1,0 l/ha
Agersennep x x x
Alm. brandbæger   x x
Burresnerre x x x
Forglemmigej, mark x x x
Fuglegræs x x x
Hanekro   x x
Hejrenæb x* x x
Hundepersille   x x
Hvidmelet gåsefod x x x
Hyrdetaske x x x
Jordrøg x x x
Kamille x x x
Kornblomst   x x
Pileurt, bleg x x x
Pileurt, fersken x x x
Pileurt, snerle x x x
Pileurt, vej     x
Spildraps x x x
Storkenæb x* x x
Tvetand, rød x x x
Valmue, korn   x x
Vejbred   x x
* ved mange og større planter anbefales højere dossering.
Kontakt os billede.png

Kontakt os for mere information

Find din kontakt