HRO_03_product_header

P7034

Majs

Få mere ud af din majsensilage


Større udbytte. Mere mælk hos køerne. Og en bedre bundlinje med P7034

Med P7034 (FAO 180) får du en majsensilage, der har en fremragende fordøjelighed allerede få uger efter høst. 

Foderudnyttelsen er i top, mindre stivelse går tabt, og du undgår nedgang i mælkeydelsen, når du skifter til ny ensilage. 

•   Den eneste dent-majs, der er velegnet til dyrkning i Danmark 

•   Sorten er sund og har en god sygdomsresistens 

•   Merudbytte i marken på 1-3 tons tørstof pr. ha 

•   Forsøg viser, at mælkeydelsen stiger med 0,3-1,0 l om dagen

 

Flere fordele ved P7034 Dent-majsen

P7034 er den første Pioneer®-hybrid indenfor Dent-sorterne, der er udviklet specifikt til vores kølige dyrkningsforhold i Skandinavien.

Som det er typisk for Dent-hybrider, producerer denne tidligt blomstrende sort mere stivelse end traditionelle Flint-hybrider. Desuden er stivelsens fordøjelighed i koens vom markant bedre end ved Flint-typerne, hvilket især er tydeligt efter kortere tids ensilering.

På grund af dens bedre stivelsesfordøjelighed bør P7034 til ensilage høstes sidst og fodres først. Det forbedrer produktiviteten, når der skiftes fra moden ensilage til friskere.

• Højt stivelsesindhold
• Hurtig vomførdøjelig stivelse
• Tidlig blomstring
• God kuldetolerance
• Dybtgående rodnet sikrer god tørketolerance

 

Egnet til
· 
Alle lokaliteter i Nordeuropa, bortset fra de allerkoldeste.

P7034 - Sammenlignet med andre hybrider testet ifht. vomfordøjelig stivelse


 
Gunstige lokaliteter
Hybrid Alle lokaliteter Stiveleses-
indhold
(%)
Lokaliteter med analyse af
vomfordøjelig stivelse
Relativt indhold af
fordøjelig stivelse
i vommen
Relativt udbytte af
fordøjelig stivelse
i vommen
Ton stivelse / Hektar
År
afprøve
Antal
lokaliteter
År
afprøve
Antal
lokaliteter
P7034 3 26 37.0% 2 11 83.3% 5.466
P7460 1 8 30.7% 1 7 89.4% 4.949
P8201 4 25 32.1% 1 5 79.8% 4.877
Asgaard* 2 14 37.4% 1 4 70.2% 4.738
P7524 4 30 32.6% 2 4 79.0% 4.680
P7948 2 10 31.2% 1 7 75.6% 4.668
P7892 (C) 4 32 34.3% 2 11 73.5% 4.475
p7326 4 32 35.0% 2 11 75.1% 4.419
Gatsby* 1 7 34.2% 1 5 67.3% 4.142
Ambition* 4 30 35.5% 2 11 65.9% 4.109
Glory* 2 16 35.7% 2 11 64.8% 3.938
Autens kws* 1 10 35.9% 1 7 63.2% 3.913
Avitus kws* 2 14 35.7% 2 11 62.4% 3.788
Agiraxx* 2 14 35.5% 1 4 62.8% 3.755


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid

Kilde: PACTS®-forsøg (Pioneer® Accurate Crop Testing System). Tabeller er sorteret efter fordøjeligt stivelsesudbytte; De inkluderede hybrider er testet på minimum 3 lokaliteter i hver gunstigheds-gruppering.


 
Mindre gunstige lokaliteter
Hybrid Alle lokaliteter Stiveleses-
indhold
(%)
Lokaliteter med analyse af
vomfordøjelig stivelse
Relativt indhold af
fordøjelig stivelse
i vommen
Relativt udbytte af
fordøjelig stivelse
i vommen
Ton stivelse / Hektar
År
afprøve
Antal
lokaliteter
År
afprøve
Antal
lokaliteter
P7034 3 25 35.3% 2 14 87.3% 5.088
P7326 4 33 34.7% 2 15 80.6% 4.517
P7524 4 31 31.7% 2 3 80.6% 4.191
P7948 2 8 28.8% 1 7 83.0% 4.129
Avitus kws* 2 12 36.9% 2 11 67.5% 4.062
Ambition* 4 33 35.6% 2 15 70.6% 3.992
P7460 (C) 1 7 26.9% 1 7 89.6% 3.919
Autens kws* 2 10 35.1% 1 8 67.1% 3.909
P7892 (C) 4 34 32.0% 2 15 75.8% 3.873
Glory* 2 15 35.3% 2 13 69.1% 3.717
Agiraxx* 2 17 33.0% 1 7 60.7% 3.076


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid

Kilde: PACTS®-forsøg (Pioneer® Accurate Crop Testing System). Tabeller er sorteret efter fordøjeligt stivelsesudbytte; De inkluderede hybrider er testet på minimum 3 lokaliteter i hver gunstigheds-gruppering.


Analyser foretaget umiddelbart efter høst
Disse resultater bekræfter, at Dent-hybriden, P7034, er fuldt tilpasset køligere maritime klimaer, hvor der dyrkes majs.
P7034 har produceret ensilage med et højt stivelsesindhold på mindre gunstige lokaliteter og et meget højt indhold på gunstige lokaliteter.

Stivelsesfordøjeligheden var høj – både på gunstige og
mindre gunstige lokaliteter – og sorten gav dermed fremragende udbytter af fordøjelig stivelse.

 

Udvalgte parrede flerårs afprøvningsresultater


 
Gunstige lokaliteter – Udvalgte P7034 parrede sammenligninger
  År afprøvet Antal lokaliteter Tørstof-
indhold
DM (%)
Tørstof- udbytte
(Ton DM /ha)
Relativt udbytte (%) Helplante fordøjelighed af organisk stof
(%)
Stivelse (%) NEL20 MJ/kg
tørstof
Relativt indhold af fordøjelig stivelse i vommen Relativt udbytte af fordøjelig stivelse i vommen Ton stivelse / Hektar
P7034 2 16 41.6% 17.254 104.8% 71.4% 37.1% 11.8 83.3% 5.328
Glory* 42.0% 16.470 100.0% 69.7% 36.5% 11.5 64.8% 3.893
P7034 3 24 41.1% 17.634 100.3% 71.4% 36.8% 11.8 83.3% 5.410
Ambition* 40.7% 17.584 100.0% 70.0% 35.7% 11.6 65.9% 4.135
P7034 2 14 41.8% 17.394 104.6% 71.7% 37.1% 11.9 83.3% 5.384
Avitus kws* 42.5% 16.633 100.0% 70.4% 30.0% 11.7 62.4% 3.839
P7034 2 14 40.0% 17.281 103.5% 72.9% 36.8% 12.1 81.1% 5.165
Agiraxx* 36.8% 16.702 100.0% 70.2% 34.2% 11.6 62.9% 3.590
P7034 1 10 42.7% 18.129 105.8% 69.2% 36.8% 11.4 84.6% 5.641
Autens kws* 42.3% 17.134 100.0% 69.0% 37.5% 11.4 63.2% 4.057


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid

Kilde: PACTS®-forsøg (Pioneer® Accurate Crop Testing System). Tabeller er sorteret efter fordøjeligt stivelsesudbytte; De inkluderede hybrider er testet på minimum 3 lokaliteter i hver gunstigheds-gruppering.


 
Mindre gunstige lokaliteter – Udvalgte P7034 parrede sammenligninger
  År afprøvet Antal lokaliteter Tørstof-
indhold
DM (%)
Tørstof- udbytte
(Ton DM /ha)
Relativt udbytte (%) Helplante fordøjelighed af organisk stof
(%)
Stivelse (%) NEL20 MJ/kg
tørstof
Relativt indhold af fordøjelig stivelse i vommen Relativt udbytte af fordøjelig stivelse i vommen Ton stivelse /Hektar
P7034 2 14 40.5% 16.109 109.4% 70.1% 36.1% 11.6 87.4% 5.074
Glory* 40.8% 14.726 100.0% 69.3% 35.2% 11.5 68.8% 3.563
P7034 3 24 39.5% 16.564 104.5% 70.1% 34.8% 11.6 87.5% 5.045
Ambition* 40.6% 15.849 100.0% 70.7% 35.8% 11.7 70.3% 3.992
P7034 2 12 41.3% 16.607 102.6% 71.9% 37.7% 11.9 85.6% 5.363
Avitus kws* 42.6% 16.182 100.0% 71.4% 38.7% 11.8 66.9% 4.185
P7034 2 14 40.0% 17.281 103.5% 72.9% 36.8% 12.1 81.1% 5.165
Agiraxx* 36.8% 16.702 100.0% 70.2% 34.2% 11.6 62.9% 3.590
P7034 2 9 38.9% 15.652 99.0% 67.8% 33.5% 11.2 93.4% 4.897
Autens kws* 40.3% 15.811 100.0% 66.7% 33.6% 11.0 71.8% 3.821


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid

Kilde: PACTS®-forsøg (Pioneer® Accurate Crop Testing System). Tabeller er sorteret efter fordøjeligt stivelsesudbytte; De inkluderede hybrider er testet på minimum 3 lokaliteter i hver gunstigheds-gruppering.