HRO_03_product_header

P7326

Majs

Vores PACTS® forsøg peger på P7326 (FAO 180) som det oplagte valg til avlere, der ønsker sorter, der kan nå 30% tørstof hurtigt og samtidig give gode udbytter og høje stivelsesudbytter.

Hybriden har vist stor tilpasningsevne til dyrkning på mindre gunstige lokaliter, hvor varme ofte er en begrænsende faktor, og på gunstige lokaliteter, hvor en tidlig høst er påkrævet.

Desuden har P7326 vist meget vækstkraft tidligt i foråret, og den er den absolut tidligst modnende af Pioneers hybrider under mindre gunstige forhold.

I 2018 og 2019 var P7326 den bedst sælgende hybrid i Storbritannien, Irland og Skandinavien.

· Hurtigste Pioneer® hybrid til at nå 30% tørstof
· Højt udbytte og vomfordøjeligt stivelsesindhold
· Høj stivelsesprocent og god fordøjelighed af hele planten
· En høj hybrid på trods af den tidlige modning
· Meget god tidlig tilvækst

Bedst egnet til
• Alle lokaliteter bortset fra de mest vindudsatte

Hybrider rangordnet efter tørstofindhold, PACTS® forsøg 2016-2019


 
Mindre gunstige PACTS® lokaliteter
Hybrid Tørstofindhold
ved høst(%)
År
afprøvet
Antal
lokaliteter
Avitus kws* 40.1 2 12
Ambition* 40.1 4 33
P7326 39.7 4 33
P7378 39.6 4 25
Autens kws* 39.3 2 10
Glory* 38.9 2 15
P7034 38.6 3 25
Agiraxx* 37.4 2 17
P7892 (C) 35.8 4 34
P7524 35.1 4 31
P8201 32.5 2 3
P7460 32.4 1 7
P7948 30.9 2 8


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid 
Gunstige PACTS® lokaliteter
Hybrid Tørstofindhold
ved høst (%)
År
afprøvet
Antal
lokaliteter
Avitus kws* 41.1 2 14
Glory* 41.1 2 16
P7034 40.9 3 26
Ambition* 40.7 4 30
Autens kws* 40.7 1 10
P7378 40.6 4 24
P7326 40.1 4 32
Asgaard* 40.0 2 14
P7892 (C) 38.6 4 32
Agiraxx* 38.1 2 14
Gatsby* 37.3 1 7
P7524 36.9 4 30
P7948 36.8 2 10
P7460 36.5 1 8
P8201 34.1 4 25
P8200 33.0 3 23
P8171 31.2 2 9


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybridUdvalgte parrede flerårs afprøvningsresultater


 
Mindre gunstige lokaliteter – Udvalgte P7326 parrede sammenligninger
  År afprøvet Antal lokaliteter Tørstof-
indhold
DM (%)
Tørstof-
udbytte
(Ton DM
/ha)
Relativt udbytte (%) Helplante fordøjelighed af organisk stof
(%)
Stivelse (%) Neutral
Detergent
Fibre (%)
NEL20 MJ/kg
tørstof
Relativt indhold af fordøjelig stivelse i vommen Relativt udbytte af fordøjelig stivelse i vommen Ton stivelse / Hektar
P7326 2 14 41.3% 15.775 107.1% 69.7% 35.0% 40.2% 11.5 80.2% 4.428
Glory* 40.8% 14.726 100.0% 69.3% 35.2% 41.3% 11.5 68.8% 3.566
P7326 4 32 39.9% 16.301 102.1% 70.2% 34.5% 39.5% 11.6 80.6% 4.540
Ambition* 40.2% 15.963 100.0% 70.7% 36.0% 39.7% 11.7 70.6% 4.008
P7326 2 12 42.1% 16.259 100.5% 71.0% 36.0% 39.3% 11.7 80.0% 4.683
Avitus kws* 42.6% 16.182 100.0% 71.4% 38.7% 39.4% 11.8 66.9% 4.185
P7326 2 17 40.0% 15.748 104.7% 71.0% 34.7% 37.8% 11.8 77.0% 4.211
Agiraxx* 37.1% 15.042 100.0% 69.6% 32.2% 40.6% 11.5 56.2% 2.724
P7326 4 33 39.7% 16.133 101.0% 70.3% 34.6% 39.4% 11.6 80.6% 4.507
P7892 (C) 35.9% 15.968 100.0% 69.6% 31.9% 41.0% 11.5 75.8% 3.864
P7034 3 25 39.4% 16.337 102.9% 70.5% 35.3% 38.9% 11.7 87.5% 5.044
P7326 40.1% 15.870 100.0% 70.1% 34.6% 39.2% 11.6 81.1% 4.454
P7326 2 9 39.2% 15.541 98.3% 67.4% 32.7% 42.8% 11.2 83.8% 4.263
Autens kws* 40.3% 15.811 100.0% 66.7% 33.6% 44.8% 11.0 71.4% 3.798


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid