HRO_03_product_header

P7524

Majs

P7524 kombinerer en tidlig modenhed og en meget god tidlig tilvækst med en meget høj vækst. Den har vist sig at give meget høje tørstofudbytter med et godt stivelses-indhold. P7524 er en hybrid til avlere, der ønsker at producere en stor mængde majs til tidlig modning og til dem, som ønsker at maksimere deres biogas produktion. P7524 har en bemærkelsesværdigt høj resistens overfor Øjeplet (Aureobasidium zeae).

· Høj, krafig vækst
· Meget god tidlig tilvækst
· God resistens overfor Øjeplet
(Aureobasidium zeae)

Bedst egnet til
• Gunstige lokaliteter, hvor høje tørstofudbytter ønskes

 

 

Udvalgte parrede flerårs afprøvningsresultater


 
Gunstige lokaliteter – Udvalgte P7524 parrede sammenligninger
  År afprøvet Antal lokaliteter Tørstof-
indhold
DM (%)
Tørstof-
udbytte
(Ton DM
/ha)
Relativt udbytte (%) Helplante
fordøjelighed af
organisk stof
(%)
Stivelse (%) NEL20 MJ/kg
tørstof
Relativt indhold af fordøjelig stivelse i vommen Relativt udbytte af fordøjelig stivelse i vommen Ton stivelse / Hektar
P7524 4 28 37.0% 18.060 103.3% 68.5% 32.8% 11.3 75.6% 4.477
Ambition* 40.7% 17.475 100.0% 70.3% 35.8% 11.6 65.4% 4.094
P7524 2 14 38.0% 17.583 105.7% 68.3% 32.9% 11.3 75.6% 4.376
Avitus kws* 42.5% 16.633 100.0% 70.4% 37.0% 11.7 62.4% 3.841
P7524 4 30 37.0% 18.225 102.6% 68.6% 32.8% 11.3 75.6% 4.518
P7892 (C) 38.8% 17.764 100.0% 70.1% 34.6% 11.6 70.3% 4.321
P7524 3 25 37.3% 18.401 103.9% 68.6% 32.8% 11.4 75.6% 4.558
P7034 41.0% 17.713 100.0% 71.5% 36.9% 11.8 80.9% 5.293


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid

Kilde: PACTS®-forsøg (Pioneer® Accurate Crop Testing System). Tabeller er sorteret efter fordøjeligt stivelsesudbytte; De inkluderede hybrider er testet på minimum 3 lokaliteter i hver gunstigheds-gruppering.