HRO_03_product_header

P7647

Majs

P7647 (FAO 205) er en sildig sort med et højt udbyttepotentiale, som ved at kombinere et middelhøjt indhold af stivelse med en høj fiberfordøjelighed, giver det en høj fordøjelighed af hele planten.


• God fordøjelighed
• Højt stivelsesindhold
• Højt udbyttepotentiale

 

Bedst egnet til:
• Lune lokaliteter bortset fra de mest vindudsatte