HRO_03_product_header

P7948

Majs

Introduceret første gang i 2020. Denne nye hybrid er egnet til dyrkning på gunstige lokaliteter.

P7948 er blevet testet i to sæsoner på 10 gunstige lokaliteter. Her har den vist fantastiske udbytter for dens modenhedsklasse med et udbytte på 111% i forhold til referencehybriden. Desuden har den demonstreret god standfasthed og en meget kraftig plante. I forhold til beregnet biogasproduktion indtager P7948 førstepladsen på gunstige lokaliteter.

Hybriden er også testet dyrket under folie på 6 lokaliteter over 2 år. Her har den produceret et godt ensilageudbytte med en tidligere høst.

· Kraftig hybrid
· Meget god standfasthed

Bedst egnet til
· 
Dyrkning på gunstige lokaliteter

Udvalgte parrede flerårs afprøvningsresultater

 
Gunstige lokaliteter – Udvalgte P7948 parrede sammenligninger
  År afprøvet Antal lokaliteter Tørstof-
indhold
DM (%)
Tørstof-
udbytte
(Ton DM
/ha)
Relativt udbytte (%) Helplante
fordøjelighed af
organisk stof
(%)
Stivelse (%) NEL20 MJ/kg
tørstof
Relativt indhold af fordøjelig stivelse i vommen Relativt udbytte af fordøjelig stivelse i vommen Ton stivelse / Hektar
P7948 2 10 39.1% 19.927 111.3% 67.5% 33.1% 11.2 75.6% 4.989
Ambition* 42.5% 17.908 100.0% 69.4% 36.2% 11.5 67.7% 4.392
P7948 2 9 40.1% 20.169 116.1% 68.0% 34.2% 11.2 75.6% 5.207
Avitus kws* 45.4% 17.377 100.0% 70.6% 38.6% 11.7 61.9% 4.153
P7948 2 10 39.1% 19.927 111.4% 67.5% 33.1% 11.2 75.6% 4.989
P7892 (C) 41.1% 17.892 100.0% 69.4% 36.4% 11.5 73.4% 4.784
P7948 2 9 39.6% 20.798 104.3% 68.0% 34.3% 11.3 75.8% 5.402
P8201 36.1% 19.934 100.0% 67.7% 34.0% 11.2 80.3% 5.442


C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid

Kilde: PACTS®-forsøg (Pioneer® Accurate Crop Testing System). Tabeller er sorteret efter fordøjeligt stivelsesudbytte; De inkluderede hybrider er testet på minimum 3 lokaliteter i hver gunstigheds-gruppering.