20/02/2024

2 års afprøvning af Rexade 440

Something went wrong. Please try again later...

 

Status efter to års afprøvning af ukrudtsmidlet Rexade 440

I samarbejde med planteavlskonsulenter har vi i Corteva Agriscience udført storskalaafprøvning af ukrudtsmidlet Rexade 440 ude ved dygtige danske landmænd. Arbejdet strækker sig over 2 år og er udført på 17 forskellige lokaliteter over det meste af landet. Resultaterne er rigtig gode og giver nye muligheder for dansk landbrug.

Rexade 440

Rexade har effekt på græsser og bredbladet ukrudt. Den maksimale dosering af Rexade er 50 gram pr ha hvilket svarer til græseffekten fra 175 g Broadway men samtidig er der yderligere tilsat hvad der svarer til 0,8 l Zypar. Rexade er derfor god til græsser men samtidig rigtig stærk til bredbladet ukrudt. Med Zypar-delen følger aktivstoffet Arylex som øger effekten mod en lang række af bredbladede ukrudtsarter sammenlignet med ren Broadway. Øget effekt ses bl.a. mod arter som storkenæb, kornblomst, tvetand, hundepersille, lægejordrøg og valmue. Foruden af være et særdeles effektivt aktivstof, er styrken ved Arylex at det har en helt unik virkemekanisme som både modvirker resistensdannelse og kan bekæmpe visse arter af allerede resistent ukrudt. 

Storskala-afprøvning

Rexade 440 er et velafprøvet produkt som er testet i traditionelle småskalaforsøg både internt i Corteva og i landsforsøg gennem flere år. Vi ved faktisk allerede rigtig meget om produktet men ved at brede det ud i storskalaafprøvning får man mulighed for at evaluere effekten som landmanden oplever virkningen. Der kan inden for ganske få meter og i særdeleshed inden for marker, være stor forskel på ukrudtstrykket og artsammensætning og ved at behandle med marksprøjte får man afprøvet midlet på en mere divers ukrudtsflora.

I afprøvningsarbejdet blev løsningen men Rexade benchmarket mod en konkurrerende løsning og typisk blev de forskellige løsninger kørt ud i hvert andet sprøjtespor over en hel mark. Dosering og strategi blev fastlagt tidligt om foråret og behandlingen blev udført når landmanden alligevel kørte i marken.

Tilfredse landmænd

Kriteriet for succes måles til forskel fra småparcelforsøg ikke i procent effekt men om landmanden eller konsulenten var tilfredse med effekten. Heldigvis klarede løsningerne med Rexade i alle tilfælde opgaven på niveau med den konkurrerende løsning og i de fleste tilfælde også bedre.  

I løbet af 2 års afprøvning har vi lært at Rexade effektiv bekæmper græsser som rajgræs, vindaks, alm. rapgræs, flyvehavre og blød- og gold hejre. Ved at tilsætte Atlantis får man en fleksibel løsning som også kan bekæmpe store mængder af enårig rapgræs, italiensk rajgræs og væselhale.

Den største styrke ved Rexade er den stærke og brede virkning på bredbladet ukrudt som man ikke finder i andre produkter. Vi har set rigtig god effekt på fuglegræs, storkenæb, kornblomst, valmue, lægejordrøg, hundepersille, kamille og hanekro. 

Resistent fuglegræs sætter dagsordenen

Noget af det mest bemærkningsværdige i afprøvningsarbejdet var hvor udbredt resistent fuglegræs er og som hovedregel var der tale om SU-resistent fuglegræs. Dvd. at SU-produkter som Express, Hussar og Cossack ikke længere virker. Det ses nemt i marken da fuglegræsset står helt upåvirket tilbage som vist på billederne herunder. 

Til venstre ses resistent fuglegræs som er behandlet med en SU-løsning. Effekten udebliver totalt. Til højre ses effekten af Rexade 440 som bekæmper denne type af resistent fuglegræs med fuld effekt.

Selvom vi ikke gik efter at placere afprøvningerne i marker med resistent fuglegræs, var der i langt de fleste tilfælde resistent fuglegræs i marken. Resistent fuglegræs findes over hele landet men udbredelsen er endnu størst i Vest- og Nordjylland og ukrudtstypen er meget tabsgivende og optræder ofte i stort antal. Der er derfor vores klare anbefaling at løsninger med Arylex bruges aktivt mod fuglegræs over hele landet, da dette aktivstof virker resistensforebyggende over for fuglegræs.

Storkenæb

Storkenæb er en ukrudtsark som er i fremgang og i flere af vores afprøvninger indgik storkenæb. I Rexade har både Primus og specielt Arylex rigtig god effekt mod storkenæb. På billederne herunder ses hvordan Rexade 440 har langt bedre effekt en de SU-baserede løsninger. Storkenæb optræder hyppigt på milde jordtyper hvor vinterrug er en velegnet afgrøde. Rexade passer derfor særdeles godt ind i vinterrug hvor den også er yderst skånsom overfor afgrøden. 

Storkenæb optræder specielt på mildere jordtyper og kan være meget tabsgivende. Storkenæb kvitterer for effektiv middelvalg. 

Kornblomst

En af styrkerne ved afprøvning af midler i storskala er at man får afprøvet midlet på arter som ofte optræder i pletter af varierende størrelser som netop kornblomst. Rexade 440 er god til kornblomst og som det ses på billederne herunder er den betydelig bedre end den konkurrerende løsning i marken. Indholdet af Arylex i Rexade sikrer effekten men også indholdet af Primus bidrager. Den stærkeste løsning mod kornblomst er Mustang Forte som bekæmper kornblomst med nedsat dosis. 

Til venstre ses kornblomst behandlet med en konkurrerende løsning mens kornblomsten til højre er behandlet med Rexde 440. Sikker bekæmpelse af kornblomst kræver rettidig behandling.

Græsser

Er der ikke græsukrudt findes der billigere løsninger end Rexade 440 som fx Zypar og Mustang Forte. I de fleste marker findes der dog græsukrudt sammen med bredbladet ukrudt og her har Rexade 440 sin styrke. Græseffekten kommer fra aktivstoffet pyroxsulam fra Broadway.  I løbet af vores afprøvningsarbejde har vi set god effekt på alm. rajgræs, italiensk rajgræs, gold hejre, alm. rapgræs væselhale og agerrævehale. 

Til venstre ses et sprøjtevindue i en mark som her behandlet med 50 gram Rexade + 0,3 Atlantis. Den behandlede del af marken hel ren. Til højre ses et billede taget i kanten af sprøjtevinduet til venstre og den behandlede mark til højre.

Læs mere om Rexade!

Klik her.

Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!