30/01/2024

Østjysk planteavler med 400 hektar bruger Rexade som et fleksibelt og meget effektivt ukrudtsmiddel

Something went wrong. Please try again later...
Rexade_Lasse.jpg
Rexade_Lasse.jpg

Lasse Eriksen bruger Cortevas planteværnsmiddel Rexade 440 som en basisløsning på sine marker, med en bred palette af anvendelsesmuligheder og solid effekt.

Hos Boje og Eriksen Landbrug har man en enorm glæde af planteværnsmidlet Rexade, der effektivt bekæmper både græs- og bredbladet ukrudt samt forebygger resistensudvikling hos de bredbladede ukrudtsarter.

Den østjyske svineproducent og planteavler Lasse Eriksen bruger Cortevas planteværnsmiddel Rexade 440 som en basisløsning på sine marker, med en bred palette af anvendelsesmuligheder og solid effekt.

- Rexade fungerer godt. Det er lidt forskelligt, hvilken strategi vi kører, afhængigt af ukrudtstrykket i den enkelte mark. Det tager nogle store kornblomster. Og spirer der en vindaks frem i løbet af vinteren, så bekæmper den også det. Vi har nogle marker, hvor vi bekæmper græsukrudt tidligt. Men vi har også nogle marker, hvor vi bekæmper nyfremspiret græsukrudt og tokimbladet ukrudt i den sidste halvdel af april måned, siger Lasse Eriksen.

Varieret jordtype

Landmandens virksomhed, Boje og Eriksen Landbrug, der ligger nær østjyske Ørsted, har sine marker på meget varierede jordtyper. Man har alt fra sandjord, som skal vandes, til stiv lerjord og engarealer.

Dertil sår landmanden også en del rug til sine slagtesvin. Men uanset omstændighederne fungerer Rexade altid som et basismiddel for den østjyske planteavler.

- Vi har brugt Rexade i flere år, og vi får altid en god effekt af midlet, siger Lasse Eriksen.

Rexade indeholder aktivstofferne, som kendes fra midlerne Broadway og Zypar. Der opnås derfor den gode og velkendte effekt mod græs- og bredbladet ukrudt fra Broadway. Forstærkningen med Arylex, som også indgår i blandt andet Zypar, øger effekten mod bredbladet arter som storkenæb, kornblomst, valmue, lægejordrøg og hundepersille.

Rexade_2.jpg
Rexade_2.jpg

Effekten af Rexade på græsser og bredbladet ukrudt i de to parceller med skiltene. Yderst til venstre ses ubehandlet og til yderst til højre en konkurrerende løsning.

Fleksibelt middel

En bred ramme af anvendelsesmuligheder mindsker afhængigheden af at have mange forskellige planteværnsmidler stående. Dét gør hverdagen mere enkel hos Boje og Eriksen Landbrug.

- Vi kender Rexades effekt fra Broadway og Zypar. Det er de to midler kombineret, så det gør, at vi får udnyttet begge midlers egenskaber. Det er nemt at håndtere og lave en sprøjteplan, der ikke bliver alt for kompliceret, siger Lasse Eriksen.

- Med Rexade kan man også nemt skrue på doseringen. Det gør det nemmere ikke at have alt for mange midler i kemi-rummet, når vi bare kan ændre doseringen alt efter ukrudtstrykket.

Ubehandlede marker

Efteråret 2023 har budt på en del udfordringer med etablering og rettidig ukrudtsbekæmpelse, og flere marker end normalt er ubehandlet i efteråret, forklarer Cortevas produktkonsulent Gitte Skovgaard.

- Når afgrøden får en dårlig etablering eller har haft modgang i løbet af vinteren, vil det betyde en ringere konkurrence fra afgrøden. Dén situation viser, at det derfor er vigtigt med en plan for ukrudtsbekæmpelse, så man er klar med en tidlig og målrettet indsats, siger Gitte Skovgaard.

Strategi-planlægning

Rexade har en bred effekt på stort set alle græsukrudtsarter. Mod arter som rajgræs, vindaks, blød hejre eller moderate bestande af enårig rapgræs anvender du Rexade alene og tilpasser dosis efter behov. Med 50 g/ha får du samtidig bekæmpet flyvehavre.

Mod store bestande af f.eks. enårig rapgræs, agerrævehale eller mod væselhale anbefales en blandingspartner.

Netop væselhale er svær at bekæmpe om foråret, så den skal i virkeligheden bekæmpes om efteråret. Men selv efter en ihærdig efterårsstrategi, er der ofte behov for en forårsopfølgning, og så er aktivstoffet i Rexade det absolut stærkeste aktivstof på det danske marked.

- Så har man et problem med væselhale, så skal man sørge for at bruge Rexade som basismiddel, siger Gitte Skovgaard.

Rexade_3.jpg
Rexade_3.jpg

Rexade indeholder aktivstofferne, som kendes fra midlerne Broadway og Zypar. Der opnås derfor den gode og velkendte effekt mod græs- og bredbladet ukrudt fra Broadway. Forstærkningen med Arylex, som også indgår i blandt andet Zypar, øger effekten mod bredbladet arter som storkenæb, kornblomst, valmue, lægejordrøg og hundepersille.

Samtidig virker aktivstoffet i Rexade, Arylex, forebyggende mod resistensudvikling mod flere bredbladet ukrudtsarter og tager samtidig det SU-resistente fuglegræs.

Så i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af allerede SU-resistente fuglegræs virker Rexade rigtig godt. På samme måde vil det også virke over for resistente valmuer, siger Gitte Skovgaard.
Rexade må anvendes i vinterhvede, rug, triticale og vårhvede.

Læs mere om Rexade!

Klik her.

Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder om Rexade i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!