PT299  - NYHED

Raps

Stabilt udbytte og høj sundhed

PT299 er en sort der leverer et stabilt højt udbytte med et højt olieindhold, hvilket både er vist gennem flerårige danske og tyske forsøg. PT299 har en kraftig efterårsvækst og er egnet til såning fra midt til slutningen af August.
PT299 er kendetegnet ved en god sundhed, i den danske monitering af lys bladplet scorede PT299 blandt de bedste sorter. Kombineret med Dobbelt-phomaresistens og en sund stængel, er der her at gøre med en særdeles sygdomstolerant raps, der samtidig har et stabilt højt udbyttepotentiale.

 

-    Meget højt olieindhold

-    Lav modtagelighed for lys bladplet

-    Dobbelt-phomaresistens

-    Hurtig forårsudvikling og tidlig blomstring

-    Stærk stængel

-    Middel afgrødehøjde, lav tendens til lejesæd