IMG_HRO_03_product_header_1440x400

PT303  

Raps

Modstandsdygtig mod Storknoldet knoldbægersvamp

Sorten ydede i 2019 det højeste udbytte målt i Værdiafprøvningen i Danmark. Året efter blev den i den samme forsøgsrække nummer 2. Også i Landsforsøgene 2020 var udbyttet blandt de bedste.

 

Sorten er relativ sent udviklet i foråret. Det kan i år med sen forårsfrost (som vi oplevede i 2020) være en fordel, idet risikoen for frostskader på skulper og knopper bliver mindre. Hen over sommeren vokser sorten godt til med sin gode højde og yder en god konkurrence mod evt. restukrudt. Sorten bliver moden på samme tidspunkt, som andre vinterrapssorter. Sorten er middel til høj med meget lav risiko for lejesæd.

 

Sorten skal fremhæves for, at den er den første markedsførte Pioneer-sort i en serie af vinterrapssorter, der alle besidder en genetisk baseret robusthed mod knoldbægersvamp. I Pioneer kaldes denne genetik - Sclerotinia protector. Sorten kan angribes af knoldbægersvampen, men angrebet udvikler sig aldrig så ødelæggende, som det ofte kan ske i andre vinterrapssorter.

 

• Extremt højt udbyttepotentiale

Markedets bedste modstandsdygtighed mod knoldbægersvamp

• Rigtig god resistens mod lys bladplet dokumenteret i UK

• Kraftig efteråsvækst – tilpas udsædsmængden.

• Meget stor resistens mod lejesæd

• TuYv virus resisstens