Mål til fordel for vores drift

Greenhouse_Operations

Vores forpligtelse

Vi forpligter os til at have fokus på bæredygtighed i vores drift og i de løsninger, vi leverer til landmændene. Vores forpligtelse over 10 år omfatter innovation på en bæredygtighed måde, etablering af en klimastrategi, udelukkende brug af bæredygtig emballage og forøgelse af indsatsen inden for bæredygtighed på vores arbejdspladser.

Vores mål for 2030

Kræve, at nye produkter overholder bæredygtige kriterier.

Alle nye produkter fra Corteva Agriscience skal overholde vores bæredygtighedsmål inden 2025.

Transformation og innovation inden for landbruget er afgørende i forhold til at kunne tackle fremtidens udfordringer. Derfor vil alle nye produktkoncepter, vi udvikler, skulle overholde specifikke bæredygtighedskriterier, før de bliver en del af vores pipeline.

Styre vores udledning af drivhusgasser (GHG).

Fastlægge vores strategi for udledninger inden for anvendelsesområde 1, 2 og 3, herunder passende reduktionsmål inden 1. juni 2021.

Vi kan gå forrest som eksempel i bestræbelserne på at afbøde klimaforandringerne ved at fokusere på vedvarende og effektive energimuligheder og fastlægge en 10-års plan for reduktion af udledninger.

Udledninger inden for område 1 fra kilder, der ejes eller kontrolleres af virksomheden. Område 2 gælder for udledning af drivhusgasser på baggrund af indkøbt elektricitet, som virksomheden forbruger. Udledninger inden for område 3 er en konsekvens af virksomhedens aktiviteter, men sker fra kilder, der ikke ejes eller kontrolleres af virksomheden. Få mere at vide om udledningsstandarder på https://ghgprotocol.org/.

Udelukkende brug af bæredygtig emballage.

Al emballage skal kunne genbruges eller genanvendes inden 2030.

Bæredygtig emballage reducerer det overordnede forbrug af plastik og affald. Vi udvikler nye processer og teknologier, der giver mulighed for, at al emballage kan genbruges eller genanvendes.

Forøge indsatsen inden for bæredygtighed på vores arbejdspladser

Drive alle Corteva Agriscience-arbejdspladser mere bæredygtigt gennem reducering af affald, besparelser på vandforbrug og øget biodiversitet. 

Vi arbejder på at få zero-landfill-status for alle frøaktiviteter og sparer på vandet på landbrugsarealer i udpinte områder. Vi anvender også "best practices" for biodiversitet på alle Cortevas arbejdspladser og forskningslandbrug.

Kvinde, der undersøger majs

Vi gør altid det rigtige og sikrer høje etiske standarder og driver forretning på en sikker og gennemsigtig måde.

Cortevas kerneværdi