Mål, som gavner landbrugsjorden

Mål, som gavner landbrugsjorden

Vores forpligtelse

Vi arbejder dedikeret på at beskytte landbrugsjorden, høstudbyttet og landbrugets succes på langt sigt. Vi ved, at jordkvaliteten og biodiversiteten alt sammen er forbundet, når det gælder om at sikre en rigelig fødevareforsyning til en rimelig pris.

Vores mål for 2030

Forbedret jordkvalitet

Inden 2030: Forbedre jordkvaliteten for 30 millioner hektar globalt. 

Vi leverer værktøjer og innovative løsninger, der kan forbedre jordkvaliteten, øge kapaciteten af afgrøder, der kan modstå udsving i vejret, forbedre luft- og vandkvaliteten og levesteder for mennesker og dyr.

Effektivisere vandforbruget

Bidrage til at opnå en mere effektiv kvælstofudnyttelse på landbrugsjord globalt frem mod 2030. Reducere vandforbruget, samtidig med at høstudbyttet øges på 2,5 millioner hektarer med frøproduktion og udpint landbrugsjord frem mod 2030, sammenlignet med 2020.

Når kvælstof bruges mere effektivt, vokser planterne bedre, og de omgivende naturressourcer beskyttes. Vores nitrifikationshæmmere anvender avanceret teknologi for at forbedre brugen af kvælstof på en effektiv måde. Vi implementerer også strategier for at øge effektiviteten af vandforbruget på udpinte landbrugsarealer.

Forbedre biodiversiteten

Forbedre biodiversiteten globalt på mere end 10 millioner hektar græsningsarealer og økosystemer i naturen gennem bæredygtige styringsredskaber og bevarelse af levesteder inden 2030.

Biodiversitet er grundlaget for landbrugsdrift og vores fødevaresystemer. Vi indgår partnerskaber for at udvide antallet af leveområder og udvikler nye teknologier til landbruget.

Kvinde i hvedemark

Som ledende, ansvarlig leverandør til landbruget er vi forpligtet til at udvikle landbrugsjorden og forbedre vilkårene for dyrkerne. Vi ser ud over vores egne umiddelbare interesser til gavn for samfundet.

Cortevas kerneværdi