Mål, som er til fordel for vores landmænd

Mand undersøger majs

Vores forpligtelse

Vi forpligter os til at forbedre livet for dem, der producerer. Vi har opsat mål for at styrke landmændenes levebrød og drift, mens vi samtidig beskytter ressourcerne og passer på landbrugsjorden. Vores forpligtelse over 10 år vil sikre værktøjer og uddannelse, der skal øge stabiliteten af høstudbyttet, optimere inputtet og skabe øget robusthed i forhold til klimaet.

Vores mål for 2030

Sikre oplæring af landmænd

Tilbyde uddannelse til 25 millioner landmænd indenfor jordkvalitet, næringsstoffer, vandforvaltning og produktivitetsforbedringer inden 2030.

Vi udvikler hele tiden måden, hvorpå vi deler oplysninger om de seneste fremskridt og den nyeste teknologi med landmændene.

Forbedre vilkårene for landmænd på mindre bedrifter

Øge produktiviteten, indtjeningen og bæredygtige fremgangsmåder til landbrugsdrift for 500 millioner landmænd med små bedrifter på akkumuleret vis til og med 2030, herunder fordoble andelen af kvindelige landmænd, som vi hjælper.

I Asien og Afrika syd for Sahara produceres op til 80 procent af fødevareforsyningen af landmænd med små bedrifter. Vi forpligter os til at give dem adgang til værktøjer, løsninger og støtte inden for agronomi.

Læs mere om vores forpligtelse til inklusion, forskellighed og lighed.

Reducere udledningen af drivhusgasser, samtidigt med at høstudbyttet øges

Give landmænd mulighed for på bæredygtig vis at øge afgrødeudbyttet med 20 procent, samtidig med at udledningen af drivhusgasser reduceres med 20 procent i afgrødesystemerne sammenlignet med 2020.

Vi leverer innovative løsninger for at fremme produktiviteten, samtidig med at vi beskytter vores planet.

Kvinde med iPad i en hvedemark

Landmænd er de første, der bliver påvirket af et landskab i konstant forandring, samtidig med at de ønsker at opnå større høstudbytte og robusthed. Landmandens succes er vores prioritet. Fordi når producenterne trives, gør hele verden det.