Landmandstræf 2024

Something went wrong. Please try again later...
Corteva frontpage.jpg
Corteva frontpage.jpg
BlueN product image web.jpg
BlueN product image web.jpg

BIOSTIMULANT GIVER BESPARELSER OG MERUDBYTTE

Med biostimulanten BlueN fra Corteva kan man spare på tildelingen af kvælstof, eller man kan supplere en fuldgødsket afgrøde og få et større udbytte og bedre kvalitet. Midlet blev testet i storskalaforsøg. Blandt andet hos CA-landmand Christian Bramsen, Lauritzminde ved Sønder Stenderup.

CA-landmand Christian Bramsen, Lauritzminde, Sønder Stenderup, er en af de forsøgsværter, der i 2023 afprøvede Cortevas biostimulant BlueN i storskalaforsøg. Hos ham blev der lavet forsøg med både fuldgødskning plus BlueN og 30 kilo N mindre plus BlueN.

Christian Bramsen kan godt lide ideen om at spare på tildelingen af kunstgødning. Ikke alene for at spare penge, men også fordi han hellere vil bruge biologi end kunstgødning til at gøde sin mark.

– Jeg kan godt lide ideen om, at marken kan køre selv ved hjælp af biostimulanterne. Jeg er helt sikker på, at de biologiske produkter får en plads, og jeg vil da hellere bruge biologi end kemi, hvis jeg kan, siger han.

Christian Bramsen driver 225 hektar ren planteavl med vårbyg, hestebønner, vinterraps og vinterhvede på en JB7 lerjord. Jorden har været drevet pløjefrit siden 2008, og i 2020 gik han over til conservation agriculture.

– Min filosofi er, at landbruget skal drives med mindre input, siger han.

Brugen af biostimulanter, der kan reducere inputtet, passer godt ind i den filosofi.

Jorden har været drevet pløjefrit siden 2008 og efter principperne i conservation agriculture siden 2020. Det har resulteret i en levende jord fuld af regnorm.

En bæredygtig fremtid

Gitte Skovgaard spår ligesom Christian Bramsen de biologiske produkter en stor fremtid.

– BlueN er det første biologiske produkt, Corteva lancerede, men det er kun den spæde start. Fremtiden er biologi, for landbruget skal tale ind i en bæredygtig udvikling. Nu er proppen af flasken, og udviklingen kommer til at gå rigtig stærkt, siger hun.


”Sammen bliver vi klogere”


Hun glæder sig til at få flere erfaringer med produktet ude fra landmændene, og hun opfordrer alle, der har lyst, til at teste produktet.

– Sammen bliver vi klogere, siger hun og fortsætter:

– Man behøver jo ikke bruge det på hele sit areal, men man kan teste det på nogle arealer. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at være nysgerrige, siger Gitte Skovgaard.

BIOSTIMULANT: BLUEN VISER MERUDBYTTE I STORSKALA-FORSØG I VINTERRAPS

I danske forsøg har der været positiv respons af biostimulanten BlueN med et gennemsnitligt merudbytte på 196 kg/ha standardvare. - Det højeste merudbytte var 435 kg standardvare. Ved en rapspris på 330 kr. svarer dette til 1.435 kr./ha.

Bluen_Corteva.jpg
333 g/ha BlueN udsprøjtes, når rapsen har 4-6 blade – typisk i den sidste halvdel af september.
Bluen_Corteva.jpg
333 g/ha BlueN udsprøjtes, når rapsen har 4-6 blade – typisk i den sidste halvdel af september.

Corteva har i samarbejde med Flakkebjerg Universitetscenter fået udført test af BlueN i små parcelforsøg i forskellige afgrøder med start i efteråret 2020.

I disse forsøg og test anvendt efteråret 2021 i vinterraps har BlueN vist et øget udbytte på 163 kg standardvare.

Stor-skala forsøg

Baseret på disse parcelforsøg på Flakkebjerg startede Corteva med at udføre storskala-forsøg i 2022, 2023 og 2024, hvor BlueN er testet fem steder i Danmark.

I alle tilfælde har der været en positiv respons med et gennemsnitligt merudbytte på 196 kg standardvare. Det højeste merudbytte var 435 kg standardvare. Ved en rapspris på 330 kr. svarer dette til 1.435 kr./ha.

Merudbytterne fra testen i vinterraps i Danmark stemmer overens med europæiske resultater, som har vist et merudbytte i 74 procent af afprøvningerne, hvor der i gennemsnit er høstet et merudbytte på 200 kg/ha i vinterraps.

Høstede 435 kg/ha ekstra rapsfrø med biostimulant

De flotte resultater, man har set ved brug af BlueN i andre europæiske lande, bliev gentaget i Danmark.

Et succesfuldt forsøg med produktet får nu det sydjyske landbrug, Kongeaa Agro, til at øge sit forbrug af BlueN markant. Det fortæller den driftsansvarlige hos Kongeaa Agro, Jan Laursen, der også er markansvarlig hos Rostgård Maskinstation.

- Vi synes, BlueN er et interessant produkt. Hvis vi kan fortsætte med at hæve vores udbytter og få noget ekstra kvælstof ud af det, så kan vi se, at der en fremtid i det, siger Jan Laursen.

Kongeaa Agro og Rostgård Maskinstation, der deler ejer og samarbejder om planteavl, har i 2023 testet BlueN på nogle få hektar i sin majs og raps. I rapsen har de høstet et merudbytte på 435 kg ekstra i frø pr. hektar.

Det har fået Jan Laursen til at udvide brugen af biostimulanten. Til næste år regner han med at bruge BlueN på hele 100 hektar, hvor raps skal udgøre cirka 70 hektar.

I andre europæiske lande som bl.a. Tyskland har man indtil videre set gode resultater med BlueN. Men for at øge sin dokumentation har Corteva også valgt at indlede samarbejder om forsøg under danske forhold.

- 2023 var det første år, hvor vi fik danske resultater fra rapsen. Og vi er jo rigtig glade for, at de europæiske data og de danske data, vi har fået i 2023, stemmer overens, siger Gitte Skovgaard, produktkonsulent hos Corteva i Danmark.

 

 

 

Instinct product image web.jpg
Instinct product image web.jpg

Udbytte i stedet for udvaskning

Instinct er navnet på Cortevas nitrifikationshæmmer, som har vist sig både effektiv og sikker i brug - det har blandt andet resulteret i markedets eneste CE-godkendelse.

Instinc_1.jpg
Instinc_1.jpg

Corteva fremhæver sin nitrifikationshæmmer, Instinct, for at være markedets eneste nitrifikationshæmmer med en CE-godkendelse i EU.

- CE er en standard, som indikerer, at et produkt er nemt og sikkert at anvende, og vi ser certificeringen som en blåstempling af Instinct som markedets mest innovative nitrifikationshæmmer, siger Emil Dollerup, der er produktspecialist hos Corteva.

Han fremhæver blandt andet, at Instinct er pH-neutralt i modsætning til andre nitrifikationshæmmere.

- Det betyder, blandt andet at Instinct er mere skånsomt mod beholdere og redskaber end andre nitrifikationshæmmere på markedet, og at det er nemmere at skaffe sig af med tom emballage, der ikke skal behandles som farligt affald, siger han.

Udover mange fordele ved håndteringen af Instinct er der fuld effekt i marken.

- Resultaterne af landsforsøgene viser, at vi har et positivt mérudbytte, som er på niveau med eller bedre end konkurrenternes, siger Emil Dollerup.

Instinct kan blandes i gylletanken, tilsættes i forbindelse med udbringning af gylle eller udsprøjtes med marksprøjten.

Højere udbytte

Emil Dollerup fortæller, at Corteva sælger Instinct på fordelene ved mindre N-udvaskning og dermed bedre N-udnyttelse, som giver højere udbytte.

Ifølge Emil Dollerup bør Instinct altid bruges til gylle i majsmarkerne.

- I majs har vi så mange data, at der slet ikke er diskussion om at bruge det. Set over flere år opnår man et sikkert mérudbytte, siger han. I en række landsforsøg udført fra 2014-2017 med aktivstoffet i Instinct, var der et gennemsnitligt merudbytte på 390 foderenheder, fortæller han.

Han mener også, at Instinct er meget interessant at bruge ved dyrkning af andre afgrøder.

- Det er særligt relevant i tilfælde af tidlig udbringning af gyllen, siger Emil Dollerup.

Forebygger udvaskning

Han nævner eksempelvis græs- og hvedemarker, som ofte forsynes med gylle, når det er muligt tidligt om foråret, men før planterne har behov for næringsstofferne.

- Hvis der kommer en periode med meget regn efter udbringningen - som vi så nogle steder i 2023 - oplever vi, at afgrøder tydeligt mangle kvælstof senere i vækstsæsonen, og det er utvivlsomt fordi, kvælstoffet er udvasket. Det kan man sikre sig imod ved at tilsætte Instinct, siger Emil Dollerup.

Instinct_2.jpg
Instinct_2.jpg

Instinct forsinker omdannelsen af ammonium til nitrat fra udbringningstidspunktet, og så er kvælstoffet til rådighed, når planten har behov for det - selv i nedbørsrige år. Når kvælstof er tilgængeligt i længere tid i jorden som ammonium, kan planten optage mere kvælstof, hvilket øger udbyttepotentialet.

Virkningstiden er ifølge Corteva normalt mellem seks og otte uger, overordnet styret af temperaturen.

Emil Dollerup mener derfor, at det giver mening at anvende Instinct i mange afgrøder, så man sikrer udbyttet og forebygger udvaskning og emission i form af CO2 og lattergas.

ESG

Emil Dollerup siger desuden, at det vil påvirke landbrugets ESG-regnskab i en positiv retning at anvende Instinct.

- Mindre udledning af CO2-ækvivalenter giver en positiv effekt, som på sigt vil blive efterspurgt af landbrugets samarbejdspartnere, som feks. banker, slagterier og mejerier.

Ifølge Corteva betyder anvendelse af Instinct, at man i ESGreen tool kan indregne en 40 procent reduktion i CO2 belastning for gødning.

 

 

 

Rexade product image web.jpg
Rexade product image web.jpg

Østjysk planteavler med 400 hektar bruger Rexade som et fleksibelt og meget effektivt ukrudtsmiddel

Rexade_Lasse.jpg
Rexade_Lasse.jpg

Lasse Eriksen bruger Cortevas planteværnsmiddel Rexade 440 som en basisløsning på sine marker, med en bred palette af anvendelsesmuligheder og solid effekt.

Hos Boje og Eriksen Landbrug har man en enorm glæde af planteværnsmidlet Rexade, der effektivt bekæmper både græs- og bredbladet ukrudt samt forebygger resistensudvikling hos de bredbladede ukrudtsarter.

Den østjyske svineproducent og planteavler Lasse Eriksen bruger Cortevas planteværnsmiddel Rexade 440 som en basisløsning på sine marker, med en bred palette af anvendelsesmuligheder og solid effekt.

- Rexade fungerer godt. Det er lidt forskelligt, hvilken strategi vi kører, afhængigt af ukrudtstrykket i den enkelte mark. Det tager nogle store kornblomster. Og spirer der en vindaks frem i løbet af vinteren, så bekæmper den også det. Vi har nogle marker, hvor vi bekæmper græsukrudt tidligt. Men vi har også nogle marker, hvor vi bekæmper nyfremspiret græsukrudt og tokimbladet ukrudt i den sidste halvdel af april måned, siger Lasse Eriksen.

Varieret jordtype

Landmandens virksomhed, Boje og Eriksen Landbrug, der ligger nær østjyske Ørsted, har sine marker på meget varierede jordtyper. Man har alt fra sandjord, som skal vandes, til stiv lerjord og engarealer.

Dertil sår landmanden også en del rug til sine slagtesvin. Men uanset omstændighederne fungerer Rexade altid som et basismiddel for den østjyske planteavler.

- Vi har brugt Rexade i flere år, og vi får altid en god effekt af midlet, siger Lasse Eriksen.

Rexade indeholder aktivstofferne, som kendes fra midlerne Broadway og Zypar. Der opnås derfor den gode og velkendte effekt mod græs- og bredbladet ukrudt fra Broadway. Forstærkningen med Arylex, som også indgår i blandt andet Zypar, øger effekten mod bredbladet arter som storkenæb, kornblomst, valmue, lægejordrøg og hundepersille.

Rexade_2.jpg
Rexade_2.jpg

Effekten af Rexade på græsser og bredbladet ukrudt i de to parceller med skiltene. Yderst til venstre ses ubehandlet og til yderst til højre en konkurrerende løsning.

Fleksibelt middel

En bred ramme af anvendelsesmuligheder mindsker afhængigheden af at have mange forskellige planteværnsmidler stående. Dét gør hverdagen mere enkel hos Boje og Eriksen Landbrug.

- Vi kender Rexades effekt fra Broadway og Zypar. Det er de to midler kombineret, så det gør, at vi får udnyttet begge midlers egenskaber. Det er nemt at håndtere og lave en sprøjteplan, der ikke bliver alt for kompliceret, siger Lasse Eriksen.

- Med Rexade kan man også nemt skrue på doseringen. Det gør det nemmere ikke at have alt for mange midler i kemi-rummet, når vi bare kan ændre doseringen alt efter ukrudtstrykket.

Ubehandlede marker

Efteråret 2023 har budt på en del udfordringer med etablering og rettidig ukrudtsbekæmpelse, og flere marker end normalt er ubehandlet i efteråret, forklarer Cortevas produktkonsulent Gitte Skovgaard.

- Når afgrøden får en dårlig etablering eller har haft modgang i løbet af vinteren, vil det betyde en ringere konkurrence fra afgrøden. Dén situation viser, at det derfor er vigtigt med en plan for ukrudtsbekæmpelse, så man er klar med en tidlig og målrettet indsats, siger Gitte Skovgaard.

Strategi-planlægning

Rexade har en bred effekt på stort set alle græsukrudtsarter. Mod arter som rajgræs, vindaks, blød hejre eller moderate bestande af enårig rapgræs anvender du Rexade alene og tilpasser dosis efter behov. Med 50 g/ha får du samtidig bekæmpet flyvehavre.

Mod store bestande af f.eks. enårig rapgræs, agerrævehale eller mod væselhale anbefales en blandingspartner.

Netop væselhale er svær at bekæmpe om foråret, så den skal i virkeligheden bekæmpes om efteråret. Men selv efter en ihærdig efterårsstrategi, er der ofte behov for en forårsopfølgning, og så er aktivstoffet i Rexade det absolut stærkeste aktivstof på det danske marked.

- Så har man et problem med væselhale, så skal man sørge for at bruge Rexade som basismiddel, siger Gitte Skovgaard.

Rexade_3.jpg
Rexade_3.jpg

Rexade indeholder aktivstofferne, som kendes fra midlerne Broadway og Zypar. Der opnås derfor den gode og velkendte effekt mod græs- og bredbladet ukrudt fra Broadway. Forstærkningen med Arylex, som også indgår i blandt andet Zypar, øger effekten mod bredbladet arter som storkenæb, kornblomst, valmue, lægejordrøg og hundepersille.

Samtidig virker aktivstoffet i Rexade, Arylex, forebyggende mod resistensudvikling mod flere bredbladet ukrudtsarter og tager samtidig det SU-resistente fuglegræs.

Så i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af allerede SU-resistente fuglegræs virker Rexade rigtig godt. På samme måde vil det også virke over for resistente valmuer, siger Gitte Skovgaard.
Rexade må anvendes i vinterhvede, rug, triticale og vårhvede.

Pixxaro Zypar product image web.jpg
Pixxaro Zypar product image web.jpg

Hold øje med fuglegræsset

Det er i disse dage at effekten af forårets ukrudtsbehandlinger kan ses og evalueres i marken. I mange tilfælde vil man få den forventede gode effekt. Mange oplever dog udfordringer med resistent ukrudt og har man ikke taget hensyn til dette i strategien, vil man i disse dage kunne se afvigende effekt.

Resistent fuglegræs er udbredt over hele landet og i visse egne er der resistent fuglegræs på over 50 % af arealet. Resistensen ses ofte ved at alt ukrudt er bekæmpet i marken, men fuglegræsset står græsgrønt tilbage som var det ubehandlet. Er resistensen lige opstået, vil man opleve at nogle planter bekæmpes perfekt mens de resistente er helt upåvirkede.

Har man konstateret at effekten udebliver står man med et problem som skal løses nu og her som vist på billede 1. Løsningen mod stort resistent fuglegræs er 0,4-0,5 l/ha Pixxaro, som i løbet af få dage vil kunne bekæmpe selv store bestande af resistent fuglegræs.

Læringen fra sæsonen kan bruges til at lægge en god strategi for kommende sæson. Her vil en tilpasset løsning med fx Rexade, Zypar eller Pixxaro kunne sikre at man ikke havner i denne situation igen. 

Zypar Pixxaro 1.jpg
Zypar Pixxaro 1.jpg

Billede 1 Resistent fuglegræs i vinterhvede der er behandlet med en SU-løsning. Udbyttetabet vil selvsagt være betydeligt.

En anden art som optræder hyppigere i en resistent udgave, er kamille. ALS- resistent kamille kan i korn kun bekæmpes effektivt med Mustang Forte. I de fleste vintersædsmarker er sprøjtevinduet med Mustang Forte ved at lukke, da det kun kan bruges til og med stadie 32. Det betyder, at hvis man står i en situation som på billede 2, ja så er der ikke noget at gøre. Dog skal informationen udnyttes til fremover at lægge en god strategi med Mustang Forte i korn.

Arealer med vårbyg, hvor man ved at der findes resistent fuglegræs, bør behandles med 0,25 l/ha Pixxaro og vårsædsarealer med resistent kamille bør bekæmpes med 0,5-0,75 l/ha Mustang Forte. Disse doseringer er tilstrækkelige men nødvendige for at bekæmpe småt resistent ukrudt.

Zypar Pixxaro 2.jpg
Zypar Pixxaro 2.jpg

Billede 2 Behandlede kamiller som efter behandling har vist sig at være resistente.

 

 

 

Pioneer product image web.jpg
Pioneer product image web.jpg

Udbytte på over 14.000 foderenheder i snit: - Vi frygtede, at det hele gik til i tørke

Pioneer_Emil.jpg
Pioneer_Emil.jpg


Høstsæsonen for majs er ved at være afsluttet, og Corteva skal nu i gang med at evaluere på sine majsforsøg. Foreløbige resultater viser, at det er lykkedes at høste et højt udbytte af foderenheder, til trods for udfordrende vejr i vækstsæsonen.

Maj og juni måned var næsten uden regn, mens man i juli næsten ikke fik solen at se. Det betød, at majsen voksede under mindre gode betingelser og uden sollys i de mængder, mange landmænd ellers gerne havde set skinne på sine marker. I forsøgs-majsmarkerne har Corteva også set resultaterne af det manglende lys i sommer.

Her har plantestænglerne strukket sig i vejret, og det betyder, at udbytterne har været høje. Det fortæller Emil Dollerup, produktkonsulent hos Corteva. Samme meldinger får han fra de danske landmænd, som bruger Cortevas majs-sorter.

- I majsen i år har vi fået nogle fantastisk flotte udbytter. Det er det, vi hører derude, hvor folk virkelig har fået høstet nogle pæne udbytter. Og det er jo dejligt at se, når vi stod i starten af sæsonen og frygtede, at det hele gik til i tørke. Majsen har kompenseret, og den har vist, at den er en plante, som trives godt under tørre forhold, siger Emil Dollerup.

Høster over gennemsnittet

- Corteva har i egne forsøgsmarker set et gennemsnitsudbytte på over 14.000 foderenheder på tværs af sine majs-sorter. I et gennemsnitsår er man normalt tilfreds, hvis der bliver høstet mere end 12.000 foderenheder. Resultaterne fra forsøgsmarkerne skal ses i lyset af, at der testes uden foragre eller problemområder. Trækker vi 500 foderenheder fra, passer det godt omregnet til mark, og det er rigtigt flot, siger Emil Dollerup.

Sammenlignet med tidligere år har majsen strukket sig mere, og fordøjeligheden har været god, dog uden at være lige så god som sidste år. Samtidig ser man i år en lavere stivelsesprocent. Ideelt ville NDF-delen have fyldt en smule mindre, mens stivelsen gerne skulle have fyldt mere. Det betyder, at nogle landmænd kommer til at mangle noget stivelse.

- Det er jo en kombination af, at majsen har strukket sig, og derfor har haft en stor opbygning af fibre. Samtidig med at det tidspunkt, hvor majsen afsætter sit kolbepotentiale, det er helt tilbage i juni, hvor den egentlig var stresset. Og derfor har den ikke helt de store kolber, som vi plejer at se, siger Emil Dollerup.

Pioneer_2.jpg
Pioneer_2.jpg

Vælg den rigtige sort

Kigger man på de enkelte sorter, skiller P7647 sig særligt ud. Sorten har præsteret rigtig godt på fordøjeligheden af cellevægge, hvilket gør, at man får en rigtig god fordøjelighed af hele planten. Generelt er Cortevas sorter kendetegnet ved, at stivelsen under normale forhold er vægtet meget højt. Og de sorter, man har til helsæd, formår i høj grad at forblive grønne, da de har en høj andel af stay green i sig. Det er en stor fordel i fodringssammenhæng og giver samtidig en god høstfleksibilitet.

Når man skal vælge en majs-sort til sit landbrug, er den vigtigste parameter dog, at sorten bliver færdig på den lokalitet, man har, forklarer produktkonsulenten.

- Tager man et eksempel med en landmand, der bor i Vendsyssel, så er en sort som P7179 rigtig godt egnet til helsæd, da den når at blive færdig. Og i forhold til andre tidlige sorter har den et rigtig højt udbytte. Desuden er den egnet, hvis man gerne vil have en tidlig høst, måske fordi man har meget til at ligge på nogle af de lidt lavere arealer, og man er interesseret i at komme ud og tage dem tidligt, siger Emil Dollerup.

Ellers har Corteva tre sorter i middeltidlighedsgruppen, P7364, P7381 og P7647, som er egnet til dyrkning i en stor del af landet. Dog stadig med det forbehold, at man skal kunne nå at få dem høstet. Taler man om enkelte karakteristika, er P7381 det bedste valg til højt stivelsesindhold, mens P7364 og P7647 er bedre på fordøjelsen.

Læs mere om BlueN!

Klik her.

Læs mere om Instinct!

Klik her.

Læs mere om Rexade!

Klik her.

Læs mere om Korvetto!

Klik her.

Læs mere om Pixxaro!

Klik her.

Læs mere om Zypar!

Klik her.

Læs mere om Pioneer!

Klik her.

Kunne du tænke dig at vide mere?
Hold dig opdateret på vores nyheder i løbet af sæsonen - tilmeld dig vores nyhedsbrev her!