Find planteværn

Mennesker undersøger kornmark

Her finder du alle Cortevas produkter inddelt efter produktgruppe og afgrøder. Vælg produkttype og afgrøde i drop down menuen til venstre, og find herefter det relevante produkt.

14 Fundne produkter

Ingen produkter matcher dine valg.

Nulstil dine filtervalg, og forsøg igen.

Mustang™ Forte

Ukrudtsmiddel

Mustang™ Forte - Stærk og økonomisk attraktiv ukrudtsmiddel i vinter- og vårsæd med høj effekt på vanskeligt ukrudt som burresnerre, kornblomst, kamille m.fl.

N-Lock™

Nitrifikationshæmmer

N-Lock™ - nitrifikationshæmmer som sikrer tilgængeligt kvælstof til planterne.

Option™ WG

Svampemiddel

Option™ WG er et kurativt skimmelmiddel med effekt på 1-2 dage. Skal altid anvendes i blanding med et præventivt produkt.

PG26N

Additiv

PG26N er et non-ionisk additiv som sikrer optimal effekt effekt af Broadway™ og Tombo™

Pixxaro™ EC

Ukrudtsmiddel

Pixxaro™ EC indeholder Arylex™ Active og er velegnet som basismiddel mod bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede.

Primus™

Ukrudtsmiddel

Primus™ er et bredt virkende ukrudstmiddel mod bredbladet ukrudt i korn og græs.

Primus™ XL

Ukrudtsmiddel

Primus™ XL anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinter- og vårsæd samt i græs.

Rexade™ 440

Ukrudtsmiddel

Rexade™ 440 er en komplet løsning til effektiv, bredspektret ukrudtsbekæmpelse i hvede, rug og triticale om foråret.

Starane™ 333HL

Ukrudtsmiddel

Starane™ 333HL er et systemisk ukrudtsmiddel med god effekt på burresnerre, pileurt og fuglegræs i korn og majs.

Starane™ XL

Ukrudtsmiddel

Starane™ XL anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinter- og vårsæd samt i græs.

Indlæs flere produkter